Οι δεσμεύσεις για το 2020 και η αδύναμη αγροτική πολιτική

232

Οι εξαγγελίες Βορίδη για το 2020 έρχονται να προλάβουν τυχόν αγροτικά µπλόκα στο µήνα.

∆ύσκολα θα µπορούσε να διαφωνήσεις κανείς µε τον τρόπο που «τιτλοφορείται» ο κυβερνητικός απολογισµός στον τοµέα της γεωργίας, όπως και οι προγραµµατικές δεσµεύσεις που αναγγέλονται για το 2020. Οι τίτλοι είναι σωστοί, ακόµα κι αν αποτυπώνουν τη µισή αλήθεια.

Είναι για παράδειγµα γεγονός ότι µετά από καιρό βγήκε σε δηµόσια διαβούλευση το νοµοσχέδιο για τους συνεταιρισµούς. Αυτό που δεν αποκαλύπτει ο τίτλος της δράσης, είναι οι αδυναµίες που παρουσιάζει το επίµαχο νοµοσχέδιο, όπως και τα τεράστια κενά που αφήνει σε κεντρικά ζητήµατα, όπως είναι τα κίνητρα του συνεταιρίζεσθαι, ο τρόπος εκπροσώπησης των συνεταιριστικών οργανώσεων σε κλαδικό ή τριτοβάθµιο επίπεδο, οι ρυθµίσεις που θα πρέπει να γίνουν για να µη φύγει από τα χέρια των συντελεστών της αγροτικής παραγωγής η συνεταιριστική περιουσία.

Στην ίδια λογική, µπορεί να έχει ενδιαφέρον η εξαγγελία περί Εθνικού Αγροτικού Επιµελητηρίου, όµως, τι νόηµα θα είχε, σ’ αυτή τη περίπτωση, ο αγροτικός συνδικαλιστικός νόµος (αγροτικοί σύλλογοι) στον οποίο επίσης αναφέρθηκε και µάλιστα µετ’ επιτάσεως, ο υπουργός, Μάκης Βορίδης;

Να θυµίσουµε µόνο ότι το θέµα των ελληνοποιήσεων ή της αντιµετώπισης του µιµητισµού, όπως συνηθίζει να το λέει τελευταία ο υπουργός, αποτελούσε κυβερνητική προτεραιότητα, τόσο στο προεκλογικό της πρόγραµµα, όσο και στον «µπλε φάκελο» που παρελήφθη κατά το πρώτο Υπουργικό Συµβούλιο τον περασµένο Ιούλιο. Ωστόσο, δεν αποτέλεσε στοιχείο του απολογισµού δράσης, ενώ στις προγραµµατικές δεσµεύσεις για το 2020 διαχέεται ανάµεσα στη «θέσπιση αξιόποινου των ελληνοποιήσεων», την  «επαναξιολόγηση των ελεγκτικών µηχανισµών» και την «αξιοποίηση νέων επιστηµονικών µεθόδων για την ενίσχυση και την αξιοπιστία των ελέγχων». Στην πράξη αποδεικνύεται ότι το πράγµα είναι πολύ πιο σύνθετο, απ’ ότι παρουσιάζονταν στα προεκλογικά µπαλκόνια. Και δεν είναι απλά σύνθετο. Έχει να κάνει και µε παγιωµένα συµφέροντα, τα οποία επ’ ουδενί δεν θα ήθελαν να χάσουν τη βολή τους, όσο κι αν αυτό αποβαίνει σε βάρος των συντελεστών της αγροτικής παραγωγής και σε βάρος της ίδιας της εθνικής οικονοµίας.

«∆εν είµαι εδώ για να µην παίρνω αποφάσεις, ούτε για να κάνω τον διαιτητή, ειδικά εκεί όπου υπάρχουν ιδιωτικά συµφέροντα», τόνισε στην συνάντηση µε τους αγροτικούς συντάκτες το µεσηµέρι της Πέµπτης, ο υπουργός Μάκης Βορίδης. «Είµαι εδώ για να διαβουλεύοµαι, να παίρνω  υπόψη µου τις προτάσεις των άµεσα ενδιαφεροµένων και να προχωράω σε αποφάσεις που θα βελτιώνουν το κλίµα στην αγροτική παραγωγή, στην αγροτική οικονοµία». Μόνο που αυτό απαιτεί, βαθιά µελέτη.

Πηγή