Έρχεται νέος Τειρεσίας για όσους χρωστούν

178

Τη δημιουργία ενός φορέα που θα διαχειρίζεται όλες τις οφειλές των πολιτών σε τράπεζες, Δημόσιο και ΔΕΚΟ εξετάζει το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης εντός του 2020.

Σύμφωνα με το ant1news.gr, πρόκειται για έναν νέο Τειρεσία, που μεταξύ άλλων, θα εξετάζει και τον τρόπο που οι πολίτες εξυπηρετούν τους λογαριασμούς τους σε εταιρείες παροχής υπηρεσιών (κινητής, σταθερής τηλεφωνίας, ενέργειας κλπ).

Η Ανεξάρτητη αυτή Αρχή Πιστοληπτικής Αξιολόγησης θα είναι επί της ουσίας μια Τράπεζα Στοιχείων Οφειλετών, η οποία θα συνδυάζει τα οικονομικά στοιχεία που σήμερα φιλοξενεί ο Τειρεσίας μαζί με άλλα που έχουν στη διάθεση τους οι υπηρεσίες του Δημοσίου καθώς και επιχειρήσεις από τον ιδιωτικό τομέα που σχετίζονται με ληξιπρόθεσμες οφειλές.

Θα συνθέτει έτσι το προφίλ κάθε ιδιώτη και κάθε επιχείρησης λαμβάνοντας υπόψη τόσο την συμπεριφορά τους σε ότι αφορά τις αποπληρωμές των χρεών τους, όσο και κάθε στοιχείο που έχουν στη διάθεση τους το ελληνικό Δημόσιο, χρηματοπιστωτικοί Οργανισμοί και άλλοι φορείς.

Με βάση τα στοιχεία αυτά θα ελέγχεται η πιστοληπτική ικανότητα των πολιτών και των επιχειρήσεων, θα βαθμολογείται ανάλογα και θα είναι στη διάθεση τραπεζών, ΔΕΚΟ και άλλων ιδιωτικών εταιρειών που πρόκειται να συνδιαλλαγούν μαζί τους, όπως αναφέρει η εφημερίδα “Τα Νέα”.

Ο φορέας αυτός θα προστατεύει τα προσωπικά δεδομένα των πολιτών και για τον σκοπό αυτό θα τελεί υπό την εποπτεία του κράτους.

Πηγή: capital.gr