Επείγουσα Ανακοίνωση για τις επερχόμενες εκλογές του “Αλεξανδρείου” Ιδρύματος

343

ΑΝΕΣΤΑΛΕΙ  Η  ΕΓΓΡΑΦΗ  ΤΩΝ  ΝΕΩΝ  ΜΕΛΩΝ  ΣΤΟ  «ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ»

Ύστερα από  αίτηση ασφαλιστικών μέτρων του Διονυσίου Πασχάλη, του Ιωάννη Τριανταφύλλου και του Στέφανου Αβραμίδη,  που κατατέθηκε στο Μονομελές Πρωτοδικείο Κατερίνης, το δικαστήριο αποφάσισε την αναστολή της εγγραφής των νέων μελών που είχαν γίνει αποδεκτά από την προσωρινή Εκτελεστική Γραμματεία του ιδρύματος, μέχρι την οριστική εκδίκαση  της υπόθεσης στις 6 Φεφρουαρίου2020.

Με αυτόν τον τρόπο εμποδίζεται η συμμετοχή των νέων μελών στις εκλογές που έχουν προγραμματιστεί για την Δευτέρα 23 Δεκεμβρίου 2019.