Προθεσμία δέκα ημερών για τις ΜΚΟ

193

Συγκεκριμένο πλαίσιο λειτουργίας για τις Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις που δραστηριοποιούνται στο μεταναστευτικό/προσφυγικό επιχειρεί να θέσει η κυβέρνηση. Καλεί εντός αποκλειστικής προθεσμίας δέκα εργασίμων ημερών από της δημοσιεύσεως της ανακοίνωσης, τις ΜΚΟ των οποίων πεδίο δράσης είναι το μεταναστευτικό/προσφυγικό, όπως αυτό περιγράφεται στο καταστατικό τους, να καταθέσουν την αίτησή τους με τα εκ του νόμου προβλεπόμενα νομιμοποιητικά και συνοδευτικά έγγραφα, στο αρμόδιο τμήμα του υπουργείου Προστασίας του Πολίτη. Με αυτόν τον τρόπο θα ολοκληρωθεί η διαδικασία ένταξης στο ήδη υπάρχον μητρώο των Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων, τονίζεται στη σχετική ανακοίνωση. Μητρώο των ΜΚΟ που έχουν πεδίο δράσης το προσφυγικό προσπάθησε να οργανώσει και η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ και συγκεκριμένα το υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής χωρίς όμως να θέτει κάποιο συγκεκριμένο όριο για την κατάθεση των σχετικών εγγράφων. Οπως τόνιζαν στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, η συμμετοχή των ΜΚΟ ήταν μια διαδικασία «δυναμική». 

Πηγή: kathimerini.gr