Άννα Μάνη – Παπαδημητρίου: Η βία κατά των γυναικών αποδεικνύει ότι είμαστε μακριά από την ισότητα, την ανάπτυξη και την ειρήνη

349

Η 25η Νοεμβρίου έχει ανακηρυχθεί από τον ΟΗΕ ως διεθνής ημέρα για την εξάλειψη της βίας κατά των γυναικών με σκοπό να αναδείξει ένα σημαντικό πρόβλημα με παγκόσμια διάσταση.

Ο όρος «βία κατά των γυναικών» ως αποτέλεσμα της διαχρονικά διαπιστωμένης έμφυλης ανισότητας, περιλαμβάνει οποιαδήποτε πράξη κατά της αξιοπρέπειας και της ακεραιότητας των γυναικών εξαιτίας του φύλου τους, συμπεριλαμβανομένων των απειλών τέτοιων πράξεων, τον εξαναγκασμό ή την αυθαίρετη στέρηση της ελευθερίας στη δημόσια ή στην ιδιωτική ζωή. Είναι μια πρακτική ανεξάρτητη από οικονομικό ή μορφωτικό επίπεδο, θρησκεία και εθνικότητα που αφορά τις γυναίκες σε όλο τον κόσμο.

Η ελληνική νομοθεσία θεωρεί ποινικό αδίκημα την έμφυλη βία σε όλες τις μορφές της, ενώ δημόσιοι φορείς ασχολούνται με την ενημέρωση και κυρίως τη στήριξη των γυναικών που έχουν υποστεί βία. Ωστόσο η ανισότητα ως παράγοντας που πυροδοτεί την έμφυλη βία, μπορεί να αρθεί μόνο μέσω μιας συστηματικής παιδείας που θα διαμορφώσει νοοτροπία σεβασμού προς τη γυναίκα και όχι υποτίμησής της.

Η βία κατά των γυναικών υπαρκτή σήμερα με πολλές μορφές, αποτελεί μια επαίσχυντη παραβίαση των ανθρώπινων δικαιωμάτων και όσο συνεχίζεται, αποδεικνύει ότι ως κοινωνίες είμαστε ακόμη μακριά από την ουσιαστική πρόοδο προς την ισότητα, την ανάπτυξη και την ειρήνη. Κι αυτό είναι ένας στόχος για τον οποίο πρέπει να αγωνιστούμε γυναίκες και άνδρες.