Με δύο “ταχύτητες” η ασφάλιση με απόδειξη δαπάνης το 2019

218

Του Δ.Κατσαγάνη

Με άλλο “καθεστώς” ασφαλίζονται οι αμειβόμενοι με απόδειξη δαπάνης (“τίτλο κτήσης”) έως την 31η Ιανουαρίου 2019 και με άλλο από την 1η Φεβρουαρίου 2019. Αυτό ξεκαθαρίζει εγκύκλιο την οποία εξέδωσε ο ΕΦΚΑ.

Ειδικότερα, διευκρινίζεται ότι:

-Ασφάλιση που έχει χωρίσει μέχρι 31 Ιανουαρίου 2019 σύμφωνα με το προϊσχύον καθεστώς (Π.Δ.258/2005) είναι ισχυρή.

– Μετά την 1η Φεβρουαρίου 2019, ημερομηνία έναρξης εφαρμογής των νέων διατάξεων, η ασφάλιση χωρεί σύμφωνα με το νέο νομοθετικό πλαίσιο (σ.σ. εισφορές κύριας ασφάλισης-υγείας 20,2% επί της καθαρής, μετά φόρου, αμοιβής).

– Εφόσον κατά την εγγραφή/επανεγγραφή στον ΕΦΚΑ προκύπτει άσκηση δραστηριότητας αμειβόμενης με τίτλο κτήσης πριν την 1η Φεβρουαρίου 2019 οι αναλογούσες εισφορές δεν θα αναζητούνται.

Πηγή: capital.gr