Αναστολή λειτουργίας του Κεντρικού Μητρώου Πραγματικών Δικαιούχων

216

Σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Οικονομικών αναστέλλεται η λειτουργία του πληροφοριακού συστήματος “Κεντρικό Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων” για χρονικό διάστημα σαράντα ημερολογιακών ημερών (40), δηλαδή  από 22/11/2019 έως και 19/1/2020.

Κατά το ανωτέρω χρονικό διάστημα αναστέλλονται και οι προθεσμίες υποβολής στο “Κεντρικό Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων”.

Πηγή: capital.gr