Νέος Προϋπολογισμός: Αυξάνονται οι δαπάνες για το ΚΕΑ, μειώνονται για τα άλλα επιδόματα

237

Του Δ. Κατσαγάνη

Τη μείωση των δαπανών για όλα τα σημαντικά κοινωνικά επιδόματα προβλέπει ο προϋπολογισμός του 2020, με εξαίρεση το Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης.

Συγκεκριμένα, προβλέπεται σε σχέση με φέτος μείωση των κρατικών επιχορηγήσεων για τις Παροχές σε ανασφάλιστους υπερήλικες, για τα Οικογενειακά επιδόματα, τα Επιδόματα ΑμΕΑ, το Στεγαστικό επίδομα και συνεισφορά του Ελληνικού Δημοσίου στην προστασία της πρώτης κατοικίας, αλλά και τα Σχολικά γεύματα.

Ωστόσο, αυξάνονται οι επιχορηγήσεις για το Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης.

Αναλυτικά, το τελικό σχέδιο του προϋπολογισμού του κράτους, για το 2020, προβλέπει πως “το ισοζύγιο του Οργανισμού Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ) και του Ναυτικού Απομαχικού Ταμείου (ΝΑΤ) για το οικονομικό έτος 2019 εμφανίζεται αρνητικό κατά 49 εκατ. ευρώ, ενώ για το 2020 είναι ισοσκελισμένο. Επισημαίνεται ότι οι προνοιακές παροχές και οι οικονομικές ενισχύσεις που χορηγεί ο ΟΠΕΚΑ για την οικονομική στήριξη και την κοινωνική ένταξη οικογενειών και ευπαθών ομάδων του πληθυσμού χρηματοδοτούνται σε κάθε περίπτωση με ισόποσες επιχορηγήσεις από τον Κρατικό Προϋπολογισμό.

Για το 2020 προβλέπεται η συνέχιση της καταβολής των προνοιακών παροχών και οικονομικών ενισχύσεων που έχουν ήδη νομοθετηθεί και υλοποιούνται, όπως:

– η παροχή σε ανασφάλιστους υπερήλικες,

– το επίδομα κοινωνικής αλληλεγγύης ανασφάλιστων υπερηλίκων,

– το επίδομα παιδιού,

– το κοινωνικό εισόδημα αλληλεγγύης,

– η επιδότηση στέγασης,

– οι προνοιακές παροχές σε χρήμα σε άτομα με αναπηρία, και

– λοιπά προγράμματα και δράσεις που αφορούν προνοιακές πολιτικές.

Επιπρόσθετα, από το 2020 και εφεξής προβλέπεται η χορήγηση επιδόματος ύψους 2.000 ευρώ για κάθε νέο παιδί που γεννιέται, με στόχο τον περιορισμό της υπογεννητικότητας και την ενίσχυση των νέων οικογενειών. Το κόστος της εν λόγω παροχής για το έτος 2020 εκτιμάται σε 123 εκατ. ευρώ”.

ΟΠΕΚΑ, ΝΑΤ (μη ασφαλιστικές αρμοδιότητες)

 2019

2020 

Έσοδα

3.466

3.439

Ασφαλιστικές εισφορές

7

7

Απόδοση περιουσίας

12

12

Μεταβιβάσεις από τακτικό προϋπολογισμό

3.273

3.247

Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων

173

173

Λοιπά έσοδα

1

0

Έξοδα

3.515

3.439

Παροχές σε ανασφάλιστους υπερήλικες

149

145

Οικογενειακά επιδόματα1

1.100

961

Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης

680

850

Επιδόματα ΑμΕΑ2

913

740

Στεγαστικό επίδομα και συνεισφορά του Ελληνικού Δημοσίου στην προστασία της πρώτης κατοικίας

366

314

Σχολικά γεύματα

44

44

Λοιπά προγράμματα

66

191

Αποδόσεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων

173

173

Δαπάνες προσωπικού

12

11

Διοικητικές δαπάνες

11

11

Ταμειακό ισοζύγιο

-49

0

Εθνικολογιστικές προσαρμογές

0

0

Ισοζύγιο κατά ESA

-49

0

Πηγή: capital.gr