Εκκλησιαστικό Κοινωνικό Παντοπωλείο: Εκδήλωση για συλλογή τροφίμων

321