Νέοι ιδιοκτήτες για τέσσερα πάρκινγκ του μετρό

203

Τέσσερις χώροι στάθμευσης σε ισάριθμους σταθμούς του μετρό αναζητούν τον νέο τους διαχειριστή. Οι ΣΤΑΣΥ (Σταθερές Συγκοινωνίες) προχωρούν στη διεξαγωγή διαγωνισμού για την ανάδειξη ιδιώτη που θα αναλάβει τη λειτουργία και διαχείριση των χώρων στάθμευσης στους σταθμούς του μετρό «Συγγρού-Φιξ», «Χαλάνδρι», «Νομισματοκοπείο» και «Αγία Μαρίνα». Τη λειτουργία και διαχείριση των χώρων στάθμευσης θα αναλάβει ο ανάδοχος, ωστόσο η τιμολογιακή πολιτική που θα εφαρμόζεται σε αυτούς καθορίζεται αποκλειστικά από τις ΣΤΑΣΥ. Ειδικότερα, ο διαγωνισμός αφορά τους σταθμούς:

• «Συγγρού-Φιξ»: Βρίσκεται δίπλα στον σταθμό του μετρό, εκτείνεται σε έξι υπόγειους ορόφους και έχει δυναμικότητα στάθμευσης 642 οχημάτων. Το  επίπεδο -2 συνδέεται απευθείας µε τον σταθμό μετρό στο επίπεδο έκδοσης εισιτηρίων. Η είσοδος των οχημάτων γίνεται από τη λεωφόρο Συγγρού και η έξοδος προς την Καλλιρρόης. Στο επίπεδο του δρόμου λειτουργεί και σταθμός μετεπιβίβασης λεωφορείων προς και από τον σταθμό μετρό.

• «Χαλάνδρι»: Ο χώρος στάθμευσης είναι υπαίθριος, βρίσκεται δίπλα στον ομώνυμο σταθμό και έχει δυναμικότητα στάθμευσης 280 οχημάτων. Η είσοδος και η έξοδος των οχημάτων γίνονται από τη λεωφόρο ∆ουκ. Πλακεντίας στο ρεύμα προς Αθήνα. Δίπλα στον χώρο στάθμευσης λειτουργεί σταθμός μετεπιβίβασης λεωφορείων προς και από τον σταθµό μετρό.

• «Νομισματοκοπείο»: Βρίσκεται δίπλα στον σταθμό του μετρό, εκτείνεται σε τρεις υπόγειους ορόφους και έχει δυναμικότητα στάθμευσης 604 οχημάτων. Το επίπεδο -2 του χώρου στάθμευσης συνδέεται απευθείας µε το επίπεδο -1 του σταθμού μετρό. Η είσοδος και η έξοδος των οχημάτων γίνονται από τη λεωφόρο Μεσογείων στο ρεύμα προς Αθήνα.

• «Αγία Μαρίνα»: Ο χώρος στάθμευσης βρίσκεται δίπλα στον σταθμό μετρό, εκτείνεται σε έξι επίπεδα (υπόγειο, ισόγειο, τρεις όροφοι και δώμα) και έχει δυναμικότητα στάθμευσης 383 οχημάτων. Η σύνδεση µε τον σταθμό του μετρό γίνεται στο επίπεδο του ισογείου. Η είσοδος και η έξοδος των οχημάτων γίνονται από την οδό Κρήνης (κάθετος της Ιεράς Οδού) στο επίπεδο +1 του χώρου στάθμευσης, όπου λειτουργεί και το κεντρικό ταμείο.

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών είναι η 6η Δεκεμβρίου, ενώ η ηλεκτρονική αποσφράγιση του (υπο)φακέλου θα πραγματοποιηθεί στις 12 Δεκεμβρίου και ώρα 10 π.μ. Η διαδικασία θα διενεργηθεί µέσω της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗ∆ΗΣ). Ο προϋπολογισμός για την ετήσια διάρκεια της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 320.000 ευρώ πλέον ΦΠΑ (396.800 ευρώ).

Πηγή: kathimerini.gr