Η Ακρόπολη .. φόρεσε τα μπλέ

221

Φωταγωγήθηκε μπλε η Ακρόπολη για την παγκόσμια ημέρα για τα Δικαιώματα του Παιδιού, που γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 20 Νοεμβρίου, ημερομηνία που υιοθετήθηκε το 1989 από τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ η Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού. Η Ελλάδα την επικύρωσε στις 2-12-1992.

Το άρθρο 2 αναφέρει ότι τα Συµβαλλόµενα Κράτη υποχρεούνται να σέβονται τα δικαιώµατα της σύµβασης και να τα εγγυώνται ΣΕ ΚΑΘΕ ΠΑΙΔΙ που υπάγεται στη δικαιοδοσία τους, ΧΩΡΙΣ ΚΑΜΙΑ ΔΙΑΚΡΙΣΗ φυλής, χρώµατος, φύλου, γλώσσας, θρησκείας, πολιτικών ή άλλων πεποιθήσεων του παιδιού ή των γονέων του ή των νόµιµων εκπροσώπων του ή της εθνικής, εθνικιστικής ή κοινωνικής καταγωγής τους, της περιουσιακής τους κατάστασης, της ανικανότητάς τους, της γέννησής τους ή οποιασδήποτε άλλης κατάστασης.