Επίσκεψη της ΝΟ.Δ.Ε. στα γραφεία του Ιατρικού Συλλόγου Πιερίας

341

Η ΝΟ.Δ.Ε. Ν.Δ. Πιερίας και το τμήμα Υγείας πραγματοποίησαν επίσκεψη στις 19/11/19 στα γραφεία του Ιατρικού Συλλόγου Πιερίας με σκοπό την ενημέρωση στα θέματα υγείας.

Συζητήθηκαν τα προβλήματα των ιατρών του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα. Αναλυτικά συζητήθηκαν τα προβλήματα στις υγειονομικές δομές σε επίπεδο νομού, οι ελλείψεις σε ανθρώπινες υποδομές, οι ποιοτικές συνθήκες νοσηλείας και η ύπαρξη και άλλων πολυάριθμων προβλημάτων.

Επίσης αναφέρθηκαν στα προβλήματα των εργαστηριακών ιατρών εξαιτίας της επιβάρυνσης (clawback-rebate) από υποχρεωτικές εκπτώσεις και φορολογικές κρατήσεις. Τέλος η ΝΟ.Δ.Ε. και Ι.Σ.Π. δεσμεύτηκαν να είναι σε επαφή προς το σκοπό προώθησης καινοτόμων προτάσεων για την υγεία, καθώς και για την διευκόλυνση της επίλυσης των χρόνιων προβλημάτων του χώρου.

Στη συνάντηση, από τη ΝΟΔΕ Πιερίας, συμμετείχαν ο Πρόεδρος Μπάμπης Μπρουσκέλης και τα μέλη Κική Καραγιαννίδου (Υπ. Εργαζομένων δημοσίου & ιδιωτικού τομέα), Καλυψώ Σκούμπα (τομέας υγείας), Γιάννης Παπαδόπουλος, Έλλη Νανίτσου (τομέας οικονομίας και επιχειρηματικότητας) και Γιάννης Μελέτης (τομέας ευπαθών ομάδων).

Από την πλευρά του Ιατρικού Συλλόγου συμμετείχαν ο Πρόεδρος Ηρακλής Τσανικίδης, ο Γιάννης Μποστανιτης, Γραμματέας Ιατρικού Συλλόγου και το μέλος Παντελήες Παντελιδης.