Πρόσκληση για τα εγκαίνια των γραφείων του συλλόγου Πρωτοβουλία για τον Πέλεκα

284