Δράσεις Εξωστρέφειας και Ενημέρωσης των μαθητών των Διευθύνσεων Εκπαίδευσης της Πιερίας (πρωτοβάθμια & δευτεροβάθμια) από την Περιφερειακή Ενότητα Πιερίας

280

Η Περιφερειακή Ενότητα Πιερίας, με πρωτοβουλία της Αντιπεριφερειάρχη Πιερίας, Σοφίας Μαυρίδου, στο ευρύτερο πλαίσιο εξωστρέφειας και κοινωνικής ευαισθησίας της Περιφερειακής Ενότητας Πιερίας, σε συνεργασία με τις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Νομού Πιερίας, θα υλοποιήσει πρόγραμμα ενημέρωσης σχετικά με θέματα Πολιτικής Προστασίας (αυτοπροστασία των πολιτών σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης που προκαλούνται από έντονα – έκτακτα φυσικά φαινόμενα) αλλά και σε θέματα Υγείας (Δημόσια Υγεία και ατομική υγιεινή).

 

Έχει αποδειχθεί ότι η πρόληψη και ενημέρωση του τοπικού πληθυσμού, μπορεί όχι μόνο να αποτρέψει ατυχήματα αλλά και να βοηθήσει τα μέγιστα, στην αποτελεσματική αντιμετώπισή τους, με πολλαπλασιαστικά οφέλη όταν γίνεται στους μαθητές. Οι ενημερωμένοι μαθητές, ως μέλη της οικογένειας που ανήκουν, μεταφέρουν και εφαρμόζουν όλα αυτά τα ακούσματα και βιωματικές ασκήσεις, τόσο στους ίδιους όσο και στα λοιπά μέλη του οικογενειακού τους περιβάλλοντος.

 

Στο πλαίσιο, λοιπόν, αυτής της πρωτοβουλίας της Περιφερειακής Ενότητας Πιερίας, γίνονται μεθοδικά όλες οι απαιτούμενες προπαρασκευαστικές ενέργειες ώστε η υλοποίηση των δράσεων ευαισθητοποίησης να έχει τα αναμενόμενα αποτελέσματα.

 

Η Αντιπεριφερειάρχης Πιερίας σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες της ΠΕ Πιερίας, την Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Νομού Πιερίας, θα καταρτίσει πρόγραμμα ομιλιών όπου οι μαθητές και οι δάσκαλοι θα ενημερωθούν με θέματα Πολιτικής Προστασίας αλλά και σε θέματα Υγείας.