Επίσκεψη Ταϊλανδών φυτοϋγειονομικών ελεγκτών στην Πιερία για άνοιγμα στην Ταϊλανδέζικη αγορά των ελληνικών ακτινίδιων .

329

Την Πιερία, επισκέφθηκε κλιμάκιο φυτοϋγειονομικών ελεγκτών, της φυτοϋγειονομικής υπηρεσίας της Ταϊλάνδης, προκειμένου να ανοίξει η αγορά της Ταϊλάνδης για τα ελληνικά ακτινίδια. Στην Πιερία, το πρόγραμμά τους, περιλάμβανε, επισκέψεις, σε οπωρώνες και συσκευαστήρια, καθώς και στη φυτοϋγειονομική υπηρεσία της Πιερίας.

 

Ο Επιστημονικός Συνεργάτης της Περιφερειακής Ενότητας Πιερίας, κ. Δημήτρης Ρουκάς και γεωπόνοι της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Πιερίας, ξενάγησαν τους Ταϊλανδούς ελεγκτές, σε οπωρώνες και συσκευαστήρια και τους ενημέρωσαν, για τον τρόπο καλλιέργειας και παράγωγης, για τη  διαχείριση και την αποθήκευση-συντήρηση των καρπών, την ποικιλία «Hayward» που καλλιεργείται στην Πιερία και για τις χώρες, στις οποίες εξάγονται τα ακτινίδια.

 

Οι Ταϊλανδοί ελεγκτές, παρακολούθησαν, τη διαδικασία  της συγκομιδής και του «cold treatment in transit» και συζήτησαν με τους τοπικούς φυτοϋγειονομικούς ελεγκτές και τους γεωπόνους των συσκευαστηρίων.

Αντικείμενο,της επιθεώρησης, αποτέλεσαν,  ο φυτοϋγειονομικός έλεγχος των οπωρώνων και συσκευαστηρίων, η φυτοϋγειονομική πιστοποίηση (διαδικασίες έκδοσης πιστοποιητικών
φυτοϋγείας) κατά την εξαγωγή, το σύστημα επισκοπήσεων επιβλαβών οργανισμών καραντίνας της χώρας, το φυτοϋγειονομικό καθεστώς των ελληνικών οπωρώνων ακτινιδίων, το σύστημα γεωργικών προειδοποιήσεων στην περιοχή της Πιερίας και της Ημαθίας-ιδιαίτερα για εχθρούς που προσβάλουν το ακτινίδιο και αποτελούν αντικείμενο ενδιαφέροντος των κινέζων- οι διαδικασίες «Cold treatment», η ιχνηλασιμότητα του προϊόντος
και τα αρχεία φυτοπροστασίας των παραγωγών και χρησιμοποιούμενων φυτοπροστατευτικών προϊόντων.

Παράλληλα, κατά την επίσκεψή τους, στο Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών, Ποιοτικού και Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου Θεσσαλονίκης, έγινε παρουσίαση του Εθνικού επίσημου εργαστηρίου φυτοϋγειονομικού ελέγχου της χώρας (ΜΦΙ), του Εθνικού  συστήματος γεωργικών επισκοπήσεων και του συστήματος γεωργικών προειδοποιήσεων. Στη συνέχεια, συναντήθηκαν, με φυτοϋγειονομικούς ελεγκτές, της ΔΑΟΚ Π.Ε. Θεσσαλονίκης και μετέβησαν, σε συσκευαστήριο, του νομού Θεσσαλονίκης.

 

Η Αντιπεριφερειάρχης Πιερίας, κ. Σοφία Μαυρίδου, εξήρε τις προοπτικές της αγροτικής ανάπτυξης, να καταστεί κινητήριος μοχλός της ελληνικής οικονομίας, επισημαίνοντας, ότι η ανάπτυξη του πρωτογενούς τομέα, αποτελεί στοίχημα, για την Περιφερειακή Ενότητα Πιερίας.