Τεχνική Έκθεση καταγράφει αστοχίες και προβλήματα στο χώρο αναψυχής στην οροφή του υπόγειου πάρκινγκ της πλατείας Δημαρχίου

346

Την ανάγκη απομάκρυνσης όλων των κινητών στοιχείων (ξύλινα παρτέρια) από την οροφή του υπόγειου πάρκινγκ της πλατείας Δημαρχείου, προκειμένου να αποφευχθεί η περαιτέρω επιβάρυνση της πλατείας επισημαίνει τεχνική έκθεση που συντάχθηκε κατόπιν αυτοψίας που διενεργήθηκε από μηχανικό της Δημοτικής Επιχείρησης Δημοτικά Πάρκινγκ του Δήμου Κατερίνης.

Ειδικότερα στην έκθεση υπογραμμίζονται αστοχίες και σειρά προβλημάτων που προκλήθηκαν από την τοποθέτηση ξύλινων παρτεριών για τη διαμόρφωση χώρου πρασίνου και αναψυχής στην οροφή του υπόγειου πάρκινγκ της πλατείας δημαρχείου.

Πιο συγκεκριμένα – μεταξύ άλλων – εντοπίστηκαν προβλήματα διαρροών στο υπόγειο πάρκινγκ της πλατείας Δημαρχείου, εξαιτίας διατρήσεων του δαπέδου της πλατείας κατά την τοποθέτηση και έδραση των κινητών στοιχείων (ξύλινων παρτεριών).

Επιπλέον, υγρασία και ανάπτυξη μούχλας στην οροφή του υπογείου πάρκινγκ, καθώς και σε άλλα δομικά στοιχεία του υπογείου, υδρορροές των ξύλινων παρτεριών απορρέουν εντός της πλατείας με αποτέλεσμα να δημιουργούνται λιμνάζοντα ύδατα στο δάπεδο της πλατείας. Από την στασιμότητα των υδάτων ελλοχεύουν κίνδυνοι πρόκλησης εστιών μόλυνσης κατά τους θερινούς μήνες.

Παράλληλα, εντοπίζονται προβλήματα διάβρωσης και γήρανσης των υλικών του δαπέδου της πλατείας (πλακών και μαρμάρων) γύρω και κάτω από τα ξύλινα παρτέρια, τα οποία εντείνονται τους χειμερινούς μήνες σε συνδυασμό με τις θερμοκρασίες.

Τέλος, η εγκατάσταση του δικτύου ποτίσματος στο δάπεδο της πλατείας, με την αποξήλωση πλακών πεζοδρομίου και μαρμάρων για τη δημιουργία οδεύσεων του δικτύου ποτίσματος από παρτέρι σε παρτέρι, με αποτέλεσμα την αισθητική αλλοίωση του δαπέδου.