Σοφία Μαυρίδου: Προμήθεια πινακίδων συμπεριφοράς και ερμηνείας περιβάλλοντος στον Εθνικό Δρυμό Ολύμπου

287

Με μεγάλη χαρά υπέγραψα ως προεδρος του ΔΣ της Πιερικής Αναπτυξιακής Α.Ε ΟΤΑ ,σύμβαση με τίτλο «Προμήθεια πινακίδων συμπεριφοράς και ερμηνείας περιβάλλοντος στον Εθνικό Δρυμό Ολύμπου» στο πλαίσιο του έργου «Eblematic Mediterranean Mountains INTERREC V-B PROGRΑΜΜΕ 2014-2020». Το έργο αυτό στοχεύει στην παροχή πληροφοριών προς τους επισκέπτες του βουνού , ειδικότερα σε ότι αφορά τις επιτρεπόμενες και μη χρήσεις /ενέργειες στην περιοχή καθώς και πληροφορίες προσανατολισμού. Μεσα από κάθε θέση και φορέα προσδοκούμε στην τουριστική και πολιτιστικη ανάδειξη της Πιερίας μας