Ιδρυτική συνέλευση της Ελληνικής Ενωσης για την Ομοσπονδία της Ευρώπης

187

Την Παρασκευή, 8 Νοεμβρίου, στις 5:30 μμ θα πραγματοποιηθεί στα γραφεία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Αθήνα (Λεωφ. Βασ. Αμαλίας 8, Σύνταγμα) η ιδρυτική συνέλευση της Ελληνικής Ένωσης για την Ομοσπονδία της Ευρώπης (ΕΕνΟΕ), που θα αποτελέσει το Ελληνικό τμήμα της Ένωσης Ευρωπαίων Φεντεραλιστών (-Union of European Federalists, UEF).

Ο προσωρινός πρόεδρος της ΕΕνΟΕ κος Γιάννης Παπαγεωργίου, αναπληρωτής καθηγητής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, θα μιλήσει για τους λόγους που οδήγησαν στην σύσταση της ΕΕνΟΕ και τον σκοπό της, ενώ η κα Δάφνη Γώγου, μέλος του Εκτελεστικού Γραφείου τής UEF, θα κάνει μια σύντομη παρουσίαση του Φεντεραλιστικού κινήματος, των πολιτικών του θέσεων και την θέση τής Ελλάδας σε αυτό το πλαίσιο.

Κατόπιν η συνέλευση θα κληθεί να εγκρίνει το κείμενο αρχών τής νέας οργάνωσης, ενώ οι παριστάμενοι θα υπογράψουν το καταστατικό της ως ιδρυτικά μέλη και θα κληθούν να εκλέξουν το προσωρινό Διοικητικό Συμβούλιο.

Η Ένωση Ευρωπαίων Φεντεραλιστών (UEF) είναι μια πανευρωπαϊκή, μη-κυβερνητική, μη-κομματική πολιτική οργάνωση, αφιερωμένη στην προώθηση της πολιτικής ενότητας της Ευρώπης. Ιδρύθηκε το 1946 με την πεποίθηση ότι με την δημιουργία μιας Ευρωπαϊκής ομοσπονδίας μπορούν τα κράτη της Ευρώπης να ξεπεράσουν τις διαιρέσεις του παρελθόντος και να εξασφαλίσουν ένα ειρηνικό μέλλον και την οικονομική ευημερία τής ηπείρου μας.

Για πάνω από 70 χρόνια η UEF υπήρξε η κύρια φωνή για την προώθηση της Ευρωπαϊκής ενότητας και αγωνίστηκε για κάθε μία από τις καίριες κατακτήσεις που οδήγησαν στην δημιουργία των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και, κατόπιν, της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σήμερα η UEF δεσμεύεται να προωθήσει την ιδέα μιας ισχυρής, δημοκρατικής και ομόσπονδης Ένωσης με ουσιαστικές εξουσίες και επαρκείς πόρους που θα της δίνουν την δυνατότητα να δρα αποτελεσματικά στην Ευρώπη και στον κόσμο. Η UEF συνεργάζεται με την ομάδα Spinelli (Spinelli Group) στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ενώ διαθέτει πάνω από 30 χιλιάδες μέλη με 25 εθνικά τμήματα και 400 τοπικές ομάδες, που συντονίζονται από την ευρωπαϊκή γραμματεία που εδρεύει στις Βρυξέλλες. Διαθέτει επίσης και Οργάνωση νέων με 13 χιλιάδες μέλη, οι Νέοι Ευρωπαίοι Φεντεραλιστές (Young European Federalists).

Πηγή: kathimerini.gr