Ο επανυπολογισμός των συντάξεων αλλάζει τις 120 δόσεις

203

Του Δ. Κατσαγάνη

Στην έμμεση μείωση των δόσεων της νέας ρύθμισης οδηγεί ο σχεδιαζόμενος επανυπολογισμός των κύριων συντάξεων, στο “πνεύμα” των αποφάσεων του Συμβουλίου της Επικρατείας σε σχέση με το νόμο Κατρούγκαλου. 

Συγκεκριμένα, η κυβέρνηση σχεδιάζει την αύξηση των ποσοστών αναπλήρωσης για όλους τους συνταξιούχους που έχουν πάνω από 30 -40 χρόνια ασφάλισης.

 Η αύξηση αυτή θα αφορά τόσο στους “παλιούς” όσο και στους “νέους”, αλλά και τους εν αναμονή συνταξιούχους.

Ωστόσο, μία μερίδα αυτών και συγκεκριμένα μία μερίδα των συνταξιούχων του τέως ΟΑΕΕ, του τέως ΕΤΑΑ και του τέως ΟΓΑ, έχει ενταχθεί σε ρυθμίσεις οφειλών οι οποίες προβλέπουν παρακράτηση ενός ορισμένου ποσού επί της σύνταξης τους προκειμένου να εξοφλείται η οφειλή τους προς τα παραπάνω ταμεία.

Το ίδιο συνέβη και με τη ρύθμιση των 120 δόσεων. Προέβλεπε τη δυνατότητα εξόφλησης της ασφαλιστικής οφειλής με δόσεις οι οποίες πληρώνονται μέσω (έως 120) μηνιαίων παρακρατήσεων επί της σύνταξης, εφόσον οι οφειλέτες έχουν θεμελιώσει συνταξιοδοτικό δικαίωμα.

Όσοι, κατά την ημερομηνία ένταξής τους, στη ρύθμιση των 120 δόσεων, δεν είχαν θεμελιώσει συνταξιοδοτικό δικαίωμα, πληρώνουν από την “τσέπη” τους, τις δόσεις μέχρι να εκδοθεί η σύνταξή τους.

Από τη στιγμή που θα εκδοθεί η σύνταξή τους, οι υπολειπόμενες δόσεις θα πληρώνονται μέσω παρακράτησης επί αυτής.

Δεδομένου ότι μία μερίδα “παλιών” αλλά και “νέων” συντάξεων θα αυξηθεί, θα μειωθεί το “ειδικό βάρος” της δόσης –παρακράτησης επί της σύνταξης.

Και αυτό γιατί ενώ θα αυξηθεί η σύνταξη, το ποσό της δόσης θα παραμείνει το ίδιο. 

Για παράδειγμα, έστω ασφαλισμένος στον τέως ΟΑΕΕ, με 40 χρόνια ασφάλισης και χρέος 10.000 ευρώ. Εντάχθηκε στη ρύθμιση των 120 δόσεων. Η μηνιαία δόση που του καταλογίστηκε ανήλθε στα περίπου 83  ευρώ, ενώ η σύνταξη που δικαιούται ανέρχεται  στα 800 ευρώ. Έτσι, θα του μένουν στο “χέρι”  κοντά στα 717 ευρώ. Σ’ αυτήν την περίπτωση η δόση –παρακράτηση αντιστοιχεί στο 10,3% της σύνταξής τους.

Έστω, ότι με βάση τα σενάρια τα οποία εξετάζει η κυβέρνηση, η σύνταξη του εν λόγω ασφαλισμένου αυξηθεί στα 850 ευρώ. Μετά την παρακράτηση των 83 ευρώ, θα του μείνουν  στο “χέρι” 767 ευρώ. Σε  αυτήν την εναλλακτική περίπτωση η δόση –παρακράτηση αντιστοιχεί στο 9,7% της σύνταξης του έναντι 10,3% που αντιστοιχούσε προ της (σχεδιαζόμενης) αύξησης της.

Συνεπώς, οι “καθαρές”, μετά δόσης –παρακράτησης υπέρ της ρύθμισης, αποδοχές του θα αυξηθούν κατά 50 ευρώ. Σημειώνεται, πως το θεσμικό πλαίσιο που διέπει τη ρύθμιση των 120 δόσεων, προβλέπει τη δυνατότητα μείωσης των δόσεων.

Με άλλα λόγια, ο συνταξιούχος του παραπάνω παραδείγματος μπορεί, εφόσον αυξηθεί η σύνταξή του, να μειώσει τις δόσεις του, έτσι να εξοφλήσει νωρίτερα την οφειλή του. Θα μπορούσε, για παράδειγμα, να αυξήσει τη μηνιαία δόση από 83 ευρώ στα 133 ευρώ, δηλαδή θα “ενσωματώσει” την αύξηση της σύνταξης στη δόση –παρακράτηση.

Σε αυτήν την  περίπτωση, οι δόσεις εξόφλησης της οφειλής θα έπεφταν από τις 120 στις 75. Έτσι αντί η οφειλή αυτή να εξοφλούταν σε 10 χρόνια (120 δόσεις : 12 δόσεις /έτος), θα εξοφληθεί σε μόλις 6. Φυσικά, μετά την εξόφληση της οφειλής, η παρακράτηση παύει να ισχύει και η σύνταξη φτάνει στο επίπεδο το οποίο την “ανεβάζει” ο επανυπολογισμός, δηλαδή στα 850 ευρώ/μήνα.

Πηγή: capital.gr