Με εξατομικευμένα επιτόκια τα νέα δάνεια των τραπεζών

188

της Νένας Μαλλιάρα

Με προσωπικό πιστοληπτικό προφίλ που θα διαμορφώνεται μέσω ειδικής πλατφόρμας, θα μπαίνουν πλέον οι υποψήφιοι δανειολήπτες στις τράπεζες, λαμβάνοντας εξατομικευμένο επιτόκιο.

Μετά τα tailor made προϊόντα, έρχεται η εποχή και των tailor made επιτοκίων, προκειμένου αφενός οι πελάτες των τραπεζών να έχουν όχι μόνο το προϊόν, αλλά και το επιτόκιο που τους αρμόζει, αφετέρου οι τράπεζες να τιμολογούν δίκαια τον πιστωτικό κίνδυνο.

Το τέλος των οριζόντιων επιτοκίων δανεισμού για τους ιδιώτες πελάτες των τραπεζών, σηματοδοτεί η κίνηση της Τράπεζας Πειραιώς να εγκαινιάσει τα εξατομικευμένα κυμαινόμενα επιτόκια στα στεγαστικά δάνεια.

Όπως ανακοίνωσε η Τράπεζα, με βάση τη νέα της πολιτική, ο κάθε πελάτης θα απολαμβάνει εξατομικευμένο επιτόκιο, σύμφωνα με το προσωπικό του πιστωτικό και οικονομικό προφίλ, καθώς και ειδικότερων παραμέτρων του δανείου που αιτείται.

Με αυτό τον τρόπο, ο κάθε πελάτης θα λαμβάνει το καλύτερο δυνατό επιτόκιο, ως αποτέλεσμα της πλέον σύγχρονης και αποτελεσματικής διαδικασίας τιμολόγησης, ενώ ταυτόχρονα θα έχει τη δυνατότητα να συμμετέχει στη διαμόρφωση του επιτοκίου του, έτσι ώστε αυτό να ανταποκρίνεται καλύτερα στις δικές του ανάγκες και απαιτήσεις.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες του Capital.gr, τα νέα εξατομικευμένα επιτόκια θα διαμορφώνονται με μεθοδολογία τεχνοκρατικής προσέγγισης, η οποία θα αποδίδει στον κάθε υποψήφιο δανειολήπτη το δικό του προσωπικό σκορ πιστοληπτικής ικανότητας. Το σκορ αυτό θα προκύπτει ηλεκτρονικά μέσω της επεξεργασίας διαφόρων στοιχείων του πελάτη και του δανείου του και συγκεκριμένα:

Των αποδοχών και των συνολικών οικονομικών δεδομένων του, της σχέσης του με την τράπεζα και της συναλλακτικής συμπεριφοράς του, του ποσοστού συμμετοχής του στο δάνειο, της αξίας των εμπράγματων εξασφαλίσεων, της διάρκειας και του είδους του δανείου που αιτείται (ενδεικτικά, δάνεια με εξασφαλίσεις σε οικιστικά ακίνητα, είτε είναι στεγαστικά είτε επισκευαστικά, θα εντάσσονται στην ίδια κατηγορία, ενώ θα υπάρχει διαχωρισμός αν το collateral δεν είναι οικιστικό ακίνητο).   

Κάθε πελάτης και το επιτόκιό του

Η νέα πολιτική τιμολόγησης της Τράπεζας Πειραιώς που θα ακολουθηθεί και από τις υπόλοιπες τράπεζες, πάει ένα βήμα παραπέρα από την έκπτωση επιτοκίου που χορηγούν ήδη οι τράπεζες στους συνεπείς πελάτες τους. Σημειώνεται ότι η έκπτωση επιτοκίου στα στεγαστικά δάνεια καθορίζεται βάσει της σχέσης ύψους δανείου/αξίας ακινήτου, καθώς και της λοιπής σχέσης του πελάτη με την τράπεζα (π.χ. καταθέσεις σε αυτήν).

Το εξατομικευμένο επιτόκιο φέρνει στην Ελλάδα την διεθνή, σύγχρονη τραπεζική πρακτική όπου οι τράπεζες συναλλάσσονται με τους πελάτες τους κατόπιν της “επίδειξης πιστοληπτικής ταυτότητας”. Έτσι, ο καλύτερος πελάτης θα παίρνει καλύτερο επιτόκιο, ο καλός καλό, ο μέτριος μέτριο κ.ο.κ. και θα μπει τέλος στην πρακτική των ενιαίων επιτοκίων που ανάγκαζαν τους καλούς πελάτες να επωμίζονται και το ρίσκο των λιγότερο καλών μέσω των υψηλών επιτοκίων.

Ενδεικτικά στην περίπτωση της Τράπεζας Πειραιώς, τα στεγαστικά δάνεια κυμαινόμενου επιτοκίου θα χορηγούνται με βάση το Euribor 1 μηνός, πλέον σταθερού περιθωρίου για όλη την διάρκεια του δανείου από 2,65% (πλέον εισφοράς Ν. 128/75). Σύμφωνα με τις πληροφορίες, το περιθώριο θα μπορεί να ξεπεράσει και το 4%.

Με δεδομένο ότι το Euribor 1 μηνός είναι αρνητικό 0,43%, ένας πελάτης με άριστο πιστοληπτικό σκορ θα μπορεί να πάρει στεγαστικό δάνειο με επιτόκιο 2,65%, όταν σήμερα τα spreads στα στεγαστικά κυμαινόμενου επιτοκίου κινούνται από 3,60% μέχρι 4,40%.

Με ρυθμό αύξησης 30% φέτος τα στεγαστικά δάνεια

Η υιοθέτηση των εξατομικευμένων επιτοκίων εντάσσεται στη συνολική στρατηγική που θα ακολουθήσουν οι τράπεζες για την αναβίωση της στεγαστικής πίστης. Όπως αναφέρουν στελέχη της αγοράς στο Capital.gr,  τα στεγαστικά δάνεια αυξήθηκαν κατά 43% μεταξύ 2016 – 2018, ενώ για φέτος αναμένεται αύξησή τους κατά 30%.

Ειδικότερα, σε σχέση με το 2018, οι χορηγήσεις στεγαστικών δανείων αναμένεται να διαμορφωθούν φέτος στα 450 εκατ. ευρώ και 500 εκατ. ευρώ συμπεριλαμβανομένων των δανείων που εντάσσονται στο πρόγραμμα “Εξοικονομώ κατ΄οίκον ΙΙ” (τώρα “τρέχει” ο β΄ κύκλος του προγράμματος).

Πηγή: capital.gr