Τιτλοποίηση στεγαστικών NPLs 2 δισ. ευρώ από την Τρ. Πειραιώς

247

Της Νένας Μαλλιάρα

Τιτλοποίηση στεγαστικών μη εξυπηρετούμενων δανείων, ύψους 2 δισ. ευρώ, ετοιμάζει η Τράπεζα Πειραιώς προκειμένου να συμμετάσχει στο σχήμα “Ηρακλής” της κυβέρνησης για τη μείωση των “κόκκινων” δανείων.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Capital.gr, η Τράπεζα σχεδιάζει το χαρτοφυλάκιο με την ονομασία Phoenix, το οποίο θα ολοκληρωθεί μέσα στο α’ εξάμηνο του 2020. Το συγκεκριμένο χαρτοφυλάκιο θα έχει ως εξασφαλίσεις οικιστικά ακίνητα. Παράλληλα, ωστόσο, η Τράπεζα θα “τρέξει” εντός του 2020 και δύο τιτλοποιήσεις εξασφαλισμένων χαρτοφυλακίων επιχειρηματικών NPLs. Το πρώτο χαρτοφυλάκιο, με την επωνυμία Bridge, θα είναι ύψους 1 δισ. ευρώ και θα περιλαμβάνει μη εξυπηρετούμενα δάνεια μεγάλων και μεσαίων/μικρών επιχειρήσεων, ενώ η δεύτερη τιτλοποίηση μη εξυπηρετούμενων δανείων μικρομεσαίων επιχειρήσεων θα είναι ύψους 500 εκατ. ευρώ από το χαρτοφυλάκιο Solar. Συνολικά, μέχρι το 2021, η Τράπεζα Πειραιώς πρόκειται να προχωρήσει σε τιτλοποιήσεις ύψους 6 δισ. ευρώ.

Εν τω μεταξύ, η Τράπεζα πρόκειται να ανακοινώσει την ολοκλήρωση της πώλησης του χαρτοφυλακίου Iris, 700 εκατ. ευρώ, στο τσέχικο fund, APS. Το χαρτοφυλάκιο Iris περιλαμβάνει ανεξασφάλιστα μη εξυπηρετούμενα προσωπικά δάνεια και δάνεια από κάρτες, δάνεια μικρών επιχειρήσεων και ανοίγματα χρηματοδοτικής μίσθωσης.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, μέχρι το τέλος του τρέχοντος έτους η Τράπεζα Πειραιώς θα προετοιμάσει και πώληση εξασφαλισμένου χαρτοφυλακίου μη εξυπηρετούμενων δανείων μεγάλων επιχειρήσεων. Πρόκειται για το χαρτοφυλάκιο Trinity, ύψους 300 εκατ. ευρώ.

Το αναθεωρημένο πλάνο της Τράπεζας Πειραιώς για τη μείωση των NPEs την περίοδο Δεκεμβρίου 2018 – Δεκεμβρίου 2021 προβλέπει μείωσή τους από τα 26,4 στα 11,3 δισ. ευρώ (και σε επίπεδο ομίλου από τα 27,5 στα 12,1 δισ. ευρώ). Η μείωση αναμένεται να επιτευχθεί κατά 8,8 δισ. από εισπράξεις και ιάσεις μη εξυπηρετούμενων δανείων, κατά 1,2 δισ. ευρώ μέσω ρευστοποιήσεων, κατά 4,4 δισ. ευρώ μέσω διαγραφών και κατά 6,9 δισ. ευρώ μέσω πωλήσεων.

Ειδικότερα, μεταξύ Δεκεμβρίου 2018 – Δεκεμβρίου 2019, η μείωση των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων θα είναι ύψους 3,5 δισ. ευρώ (από τα 26,4 στα 22,9 δισ. ευρώ), μεταξύ Δεκεμβρίου 2019 – Δεκεμβρίου 2020 τα NPEs θα μειωθούν περαιτέρω κατά 6,4 δισ. ευρώ στα 16,5 δισ. ευρώ, ενώ μεταξύ Δεκεμβρίου 2020 – Δεκεμβρίου 2021 σχεδιάζεται περαιτέρω μείωσή τους κατά 5,2 δισ. ευρώ, στα 11,3 δις. ευρώ. Στα επίπεδα αυτά ο δείκτης NPE θα διαμορφώνεται στο 23% (14% σε καθαρή βάση).

Το χαρτοφυλάκιο προς διαχείριση στην Intrum

Την προηγούμενη εβδομάδα η Τράπεζα Πειραιώς ολοκλήρωσε τη συναλλαγή με την Intrum για την ανάθεση της αποκλειστικής διαχείρισης του χαρτοφυλακίου της μονάδας RBU, ύψους 26,9 δισ. ευρώ.

Το χαρτοφυλάκιο των 26,9 δισ. ευρώ της Τράπεζας περιλαμβάνει:

-Δάνεια 6,7 δισ. ευρώ (το 25% της σύνθεσης του χαρτοφυλακίου) ρυθμισμένα που εξυπηρετούνται χωρίς καμία καθυστέρηση (5,6 δισ. ευρώ επιχειρηματικά δάνεια, 900 εκατ. ευρώ στεγαστικά και 200 εκατ. καταναλωτικά).

-Δάνεια 2,8 δισ. ευρώ (10% του χαρτοφυλακίου) με καθυστέρηση από 1 έως 89 ημέρες (1,9 δισ. επιχειρηματικά, 800 εκατ. στεγαστικά και 200 εκατ. ευρώ καταναλωτικά).

-Δάνεια 3,3 δισ. ευρώ (12% του χαρτοφυλακίου) με καθυστέρηση μεγαλύτερη των 90 ημερών (2 δισ. επιχειρηματικά, 800 εκατ. στεγαστικά και 500 εκατ. ευρώ καταναλωτικά), και

-Καταγγελμένα δάνεια 14,1 δισ. ευρώ (52% του χαρτοφυλακίου) εκ των οποίων 8,4 δισ. ευρώ επιχειρηματικά δάνεια, 3,8 δισ. ευρώ στεγαστικά και 1,8 δισ. ευρώ καταναλωτικά.

Συνολικά από όλες τις κατηγορίες, το χαρτοφυλάκιο που ανέλαβε προς διαχείριση η Intrum περιλαμβάνει επιχειρηματικά δάνεια 17,9 δισ. ευρώ, στεγαστικά 6,2 δισ. και καταναλωτικά 2,8 δισ. ευρώ.

Πηγή: capital.gr