Όλο το σχέδιο για την εκκαθάριση των εκκρεμών συντάξεων

223

Του Δημήτρη Κατσαγάνη

Σχέδιο για την εκκαθάριση των εκκρεμών κύριων και επικουρικών συντάξεων προκειμένου να λάβουν οι δικαιούχοι τις αποδοχές τους επεξεργάζεται το υπουργείο Εργασίας. Αυτό, σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες του Capital.gr από αρμόδια στελέχη του Υπουργείου Εργασίας,  προβλέπει τρία βασικά στάδια, τα οποία θα βρίσκονται σε συνεχή διαδικασία εφαρμογής, καθώς είναι διαρκής, αλλά και αυξανόμενη η “ροή” της κατάθεσης αιτήσεων συνταξιοδότησης.

Κατά πρώτον, οι αρμόδιες υπηρεσίες θα ασχοληθούν  με τις “ληξιπρόθεσμες” αιτήσεις συνταξιοδότησης.

Κατά δεύτερον, θα διαχωρίζουν εκείνες τις αιτήσεις στις οποίες επισυνάπτονται “φάκελοι” με πλήρη δικαιολογητικά από τις αιτήσεις εκείνες στις οποίες συνάπτονται “φάκελοι” με ελλιπή δικαιολογητικά.

Κατά τρίτον, οι συντάξεις οι οποίες προκύπτουν από τους “φακέλους” με τα πλήρη δικαιολογητικά θα επανυπολογισθούν με βάση τις διατάξεις τις οποίες θα ψηφίσει η κυβέρνηση κοντά στις αρχές του επόμενου έτους.

Σύμφωνα με τα στοιχεία τα οποία δημοσίευσε ο ίδιος ο Υπ. Εργασίας, κος. Γιάννης Βρούτσης, οι εκκρεμείς κύριες (ΕΦΚΑ) και επικουρικές συντάξεις (ΕΤΕΑΕΠ)  ανέρχονται σε  276.542 επί συνόλου άνω του  1 εκατομμυρίου εκκρεμών υποθέσεων με τις οποίες είναι “φορτωμένες” τα ασφαλιστικά ταμεία. 

Από τις 276.542 αμιγώς νέες συνταξιοδοτικές εκκρεμείς υποθέσεις, οι 189.951 αφορούν σε κύριες συντάξεις, ενώ οι 87.591 αφορούν σε επικουρικές συντάξεις, σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία.

Με τι ρυθμούς θα καταβληθούν οι εκκρεμείς κύριες συντάξεις

Σύμφωνα με την έως τώρα επεξεργασία των εκκρεμών αιτήσεων συνταξιοδότησης, περίπου το 60% αυτών  είναι “ληξιπρόθεσμες”, δηλαδή έχουν κατατεθεί εδώ και πάνω από τρεις μήνες. Έτσι εκτιμάται πως κοντά στις 115.000 επί συνόλου 189.951 εκκρεμών κύριων  συντάξεων (ΕΦΚΑ) είναι “ληξιπρόθεσμες”.

Από εκεί και πέρα, με βάση την αξιολόγηση των “φακέλων” με τα δικαιολογητικά, τους οποίους έχουν καταθέσει οι συνταξιούχοι, το 80% εξ αυτών είναι “πλήρεις”, δηλαδή περιλαμβάνουν όλα και μάλιστα ορθά τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

Έτσι, από τις  115.000 “ληξιπρόθεσμες” αιτήσεις, οι 92.000 περίπου εκτιμάται ότι θα έχουν πίσω τους “φακέλους” με πλήρη δικαιολογητικά και, έτσι, μπορούν να οδηγήσουν, θεωρητικά άμεσα, στην καταβολή σύνταξης. 

Ωστόσο, λόγω των πρόσφατων αποφάσεων του ΣτΕ, όπως έχει εξαγγείλει η κυβέρνηση, επίκειται μεταβολή των ποσοστών αναπλήρωσης με στόχο να ωφεληθούν όσοι συνταξιούχοι έχουν πολλά έτη ασφάλισης (πχ πάνω από 30,35 ή 40).

Αυτό σημαίνει πως οι εν αναμονή συντάξεις πρέπει να υπολογισθούν (αν δεν έχουν ήδη υπολογισθεί με βάση τις διατάξεις του ν. Κατρούγκαλου) ή να επανϋπολογισθούν (αν έχουν ήδη υπολογισθεί με βάση τις διατάξεις του ν. Κατρούγκαλου) σύμφωνα με τις διατάξεις που θα ψηφίσει η κυβέρνηση. Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, οι διατάξεις αυτές στα πλαίσια του σχεδιαζόμενου νέου ασφαλιστικού νομοσχεδίου, θα ψηφισθούν έως τις αρχές του 2020. Αυτό σημαίνει πως πριν από τις αρχές του 2020, δεν μπορεί να προχωρήσει ο επανυπολογισμός των εκκρεμών συντάξεων, ούτε –βέβαια– η καταβολή τους. 

Τι θα γίνει με τις επικουρικές

Το ίδιο γενικό “μοτίβο” θα ακολουθηθεί και για τις επικουρικές συντάξεις. Από τις 87.591 εκκρεμείς υποθέσεις, κοντά στις 20.000 έχουν ελλιπή δικαιολογητικά. 

Οι υπόλοιπες περίπου  67.591 έχουν πλήρη δικαιολογητικά, έτσι μπορούν –με σειρά προτεραιότητας (ανάλογα με την ημερομηνία κατάθεσης)– να περάσουν από την τελική εκκαθάριση, οδηγώντας στην καταβολή της σύνταξης. 

Ωστόσο, λόγω των αποφάσεων του ΣτΕ, η κυβέρνηση θα αλλάξει τον τρόπο υπολογισμού και των επικουρικών συντάξεων. Μάλιστα, όπως δήλωσε ο Υπ. Εργασίας, κος. Βρούτσης, μία στις τρεις καταβαλλόμενες επικουρικές συντάξεις, θα δουν αυξήσεις. Συνεπώς το ίδιο θα συμβεί και στις εκκρεμείς επικουρικές συντάξεις. Έτσι, όλες οι εκκρεμείς επικουρικές συντάξεις θα πρέπει επίσης να επανυπολογισθούν. Καθώς όχι μόνο οι αλλαγές στις κύριες, αλλά και στις επικουρικές συντάξεις προβλέπεται να ψηφισθούν στα πλαίσια του κυοφορούμενου ασφαλιστικού νομοσχεδίου έως τις αρχές του 2020, ο επανυπολογισμός των εκκρεμών επικουρικών συντάξεων δεν μπορεί να γίνει πριν από την ψήφιση των σχετικών διατάξεων. Έτσι, ο επανυπολογισμός, μαζί και η καταβολή των εκκρεμών επικουρικών συντάξεων οριοθετείται πλέον μετά τις αρχές του επόμενου έτους, παραδέχονται αρμόδια στελέχη του Υπ. Εργασίας. 

Διαβάστε ακόμη: 

* Πώς το ΣτΕ “ξαναγράφει” το πόρισμα για την αναδιαμόρφωση της επικουρικής ασφάλισης

* Αντίστροφη μέτρηση δυο μηνών για το νέο ασφαλιστικό

Πηγή: capital.gr