Βιωματικό σεμινάριο για γονείς με θέμα “Παιδική επιθετικότητα, ενίσχυση θετικής συμπεριφοράς και ο ρόλος της οικογένειας».

331

Βιωματικό σεμινάριο με θέμα “Παιδική επιθετικότητα, ενίσχυση θετικής συμπεριφοράς και ο ρόλος της  οικογένειας» διοργανώνει   το Δίκτυο Πρόληψης και Προαγωγής Υγείας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

Τα βιωματικά σεμινάρια για γονείς ξεκίνησαν το 2017 από το Δίκτυο  Πρόληψης και Προαγωγής Υγείας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας με στόχο τη συμβολή στον τομέα συμβουλευτικής  γονέων και την ενίσχυση του   γονεϊκού ρόλου. Λόγω της μεγάλης και ιδιαίτερα θετικής ανταπόκρισης των συμμετεχόντων στα προηγούμενα σεμινάρια, αποφασίστηκε η συνέχιση της υλοποίησης του προγράμματος από τις αρχές του 2020.

Το βιωματικό σεμινάριο απευθύνεται σε γονείς παιδιών νηπιακής ηλικίας (4-5 ετών) και σχολικής ηλικίας (6-12 ετών) και υλοποιείται από τα μέλη του Δικτύου Πρόληψης και Προαγωγής Υγείας που έχουν ψυχοκοινωνική ειδίκευση και υπηρετούν  στις  Διευθύνσεις Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας, των Περιφερειακών  Ενοτήτων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

Στη Μητροπολιτική Ενότητα Θεσσαλονίκης το σεμινάριο πραγματοποιείται σε 8 δίωρες – πρωινές – εβδομαδιαίες συναντήσεις με μέγιστο αριθμό συμμετεχόντων τα 15 άτομα.

Ο χώρος και ο χρόνος του σεμιναρίου θα ανακοινωθεί εφόσον συμπληρωθεί ο απαιτούμενος αριθμός συμμετεχόντων. Η συμμετοχή είναι δωρεάν και θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.
Οι συναντήσεις  περιλαμβάνουν θέματα όπως:

  • Επιθετικότητα
  • Βελτίωση δεξιοτήτων επικοινωνίας – Ενεργητική Ακρόαση
  • Συναισθήματα
  • Θέτοντας όρια και κανόνες
  • Διαχείριση συγκρούσεων
  • Ψυχοκοινωνική ανάπτυξη παιδιών νηπιακής και σχολικής ηλικίας

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθευθούν την αίτηση συμμετοχής για τη Μητροπολιτική Ενότητα Θεσσαλονίκης από τη Γενική Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (οδός 26ης Οκτωβρίου 64,  2ος όροφος, στα γραφεία 20, 21, 29 και 30) καθώς και από τον ιστότοπο της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας επιλέγοντας  το Δίκτυο Πρόληψης και Προαγωγής Υγείας – Ανακοινώσεις ή στον σύνδεσμο εδώ.

Συμπληρωμένη η αίτηση αποστέλλεται στα e-mail: [email protected]  ή κατατίθεται στα προαναφερόμενα γραφεία της υπηρεσίας. Τηλέφωνα επικοινωνίας: 2313330828 και 2313330873.