Σκουπίδια: Προσλήψεις μόνιμου προσωπικού

249

Στο σχέδιο νόμου με τον φιλόδοξο τίτλο «Επενδύω στην Ελλάδα» προβλέπεται, με απόφαση δημοτικού συμβουλίου με απλή πλειοψηφία, η σύναψη δημόσιας σύμβασης όχι μόνο για υπηρεσίες συλλογής και μεταφοράς στερεών αποβλήτων και ανακυκλώσιμων υλικών, καθαριότητας κοινόχρηστων χώρων και δημοτικών κτιρίων (δυνατότητα που είχε δοθεί υπό προϋποθέσεις στους δήμους από το 2011 με τον νόμο 3979 μετά την απαιτούμενη έγκριση του Ελεγκτικού Συνεδρίου), αλλά και για τη συντήρηση χώρων πρασίνου και για τον ηλεκτροφωτισμό των πόλεων.

Με τη διατύπωση του άρθρου 179 δεν θα χρειάζεται πλέον να τεκμηριώνεται η αδυναμία εκτέλεσης των υπηρεσιών με ίδια μέσα, δηλαδή με το προσωπικό και τα μηχανήματα που διαθέτουν οι ίδιοι οι δήμοι. Επιπλέον, η όλη διαδικασία θα είναι ανεξάρτητη από τον προγραμματισμό προσλήψεων που αφορούν τους δήμους γενικότερα.

Για άλλη μια φορά οι δήμοι βρίσκονται αφενός αντιμέτωποι με τον σχεδιασμό της πολιτείας, χωρίς να έχει προηγηθεί καμία διαβούλευση για κρίσιμες νομοθετικές ρυθμίσεις που αφορούν την Τοπική Αυτοδιοίκηση, αφετέρου με τους εργαζόμενους που δικαίως κινητοποιούνται, με κεντρικό αίτημα να διατηρηθεί ο δημόσιος χαρακτήρας και οι θέσεις εργασίας στις ανταποδοτικές αυτές υπηρεσίες.

Ενώ τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν σήμερα οι δήμοι είναι πολλά και σύνθετα και οφείλονται σε πολύ μεγάλο βαθμό στην υποχρηματοδότηση και την υποστελέχωσή τους, αίφνης προβάλλει η ανάθεση σε ιδιώτες ως η σωτήρια λύση, η οποία αυτόματα θα αναβαθμίσει το επίπεδο των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους δημότες. Είναι αδήριτη η ανάγκη να καλύψουν οι δήμοι τις ελλείψεις τους σε ανθρώπινο δυναμικό με προσλήψεις μόνιμου προσωπικού, βοηθητικού, αλλά και προσωπικού υψηλών προσόντων, στο πλαίσιο μιας ορθολογικής και τεκμηριωμένης διαδικασίας.

Με τη βαθιά πεποίθηση ότι, παρά τις όποιες αντικειμενικές δυσκολίες, οι δήμοι μπορούν και πρέπει να είναι και παραγωγικοί και αποτελεσματικοί, θεωρώ ότι ο αγώνας των εργαζομένων και των αυτοδιοικητικών είναι κοινός και αφορά τόσο την προάσπιση του δημόσιου χαρακτήρα των δημοτικών υπηρεσιών, όσο και τη διεκδίκηση πόρων για την αποτελεσματική άσκηση των αρμοδιοτήτων του α΄ βαθμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

* Η  κ. Mαρία Ανδρούτσου είναι δήμαρχος Αγίου Δημητρίου.

Πηγή: kathimerini.gr