Μήνυμα Αντιπεριφερειάρχη Πιερίας για την Ημέρα Ηνωμένων Εθνών

329

Η 24η Οκτωβρίου, έχει καθιερωθεί ως Ημέρα των Ηνωμένων Εθνών, για την ίδρυση του Οργανισμού, που λειτούργησε με όραμα και σκοπό τη διασφάλιση της ειρήνης, της δικαιοσύνης, της έννομης τάξης, της αλληλεγγύης, της συνεργασίας, του σεβασμού μεταξύ των κρατών και την αποτροπή των πολεμικών συγκρούσεων.

Ο ΟΗΕ, καλείται να αντιμετωπίσει μείζονα θέματα, με μεγαλύτερα αυτά  των πολέμων, του  βίαιου εξτρεμισμού, της τρομοκρατίας, της φτώχειας και του υποσιτισμού, με γνώμονα τη διασφάλιση της διεθνούς ειρήνης  και  ασφάλειας και με σημαία το διεθνές δίκαιο, τα ανθρώπινα δικαιώματα και την οικονομική ανάπτυξη.

Η σύσταση του υπερεθνικού αυτού οργανισμού- προς όφελος της ανθρωπότητας- έδωσε ελπίδες στους λαούς για τη δημιουργία ενός καλύτερου κόσμου, καθώς με διεθνείς συνθήκες κοινής αποδοχής, διαμορφώθηκαν ισχυρές αρχές, που διέπουν τη συμπεριφορά των κρατών και καθορίζουν τη νομική και ηθική υπόσταση των πράξεων των κρατών και των εθνών, για τη σταθερότητα και την ευημερία όλων.

Το μήνυμα της σημερινής επετείου, επικεντρώνεται στην πίστη και την εφαρμογή  όλων των αρχών και των αξιών που αποτέλεσαν τη βάση  για την ίδρυση του Ο.Η.Ε. , για μια πιο ειρηνική, ασφαλή και  δυνατή διεθνή κοινότητα, για τις υπάρχουσες γενιές και τις γενιές που έπονται.

 Η Αντιπεριφερειάρχης Πιερίας

 Σοφία Μαυρίδου