Απορρίμματα: Κινητοποιήσεις χωρίς ουσία

186

Ενας μπαμπούλας πλανιέται πάνω από τις υπηρεσίες των δήμων, ειδικά οι υπηρεσίες καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού (ανταποδοτικές) καθώς και οι διευθύνσεις πρασίνου των δήμων φοβούνται έντονα ότι με αφορμή τον αναπτυξιακό νόμο, που αναμένεται να ψηφιστεί την Πέμπτη, οι δήμοι θα προχωρήσουν σε εκχώρηση αρμοδιοτήτων τους σε ιδιώτες, με σύμπραξη δημόσιου και ιδιωτικού τομέα (ΣΔΙΤ). Το έχω πει από το 2011 ότι ο χειρότερος εχθρός του δημόσιου χαρακτήρα των υπηρεσιών των δήμων είναι η ίδια η παροχή των υπηρεσιών αυτών, όταν η καθαριότητα στους δήμους είναι προβληματική με εικόνες που προσβάλλουν και τους δημότες αλλά και τις διοικήσεις των δήμων, όταν οι υπηρεσίες του ηλεκτροφωτισμού διαθέτουν όλο τον απαραίτητο εξοπλισμό (και λάμπες και καλαθοφόρα), αλλά οι γειτονιές είναι σκοτεινές, όταν οι διευθύνσεις πρασίνου δεν δείχνουν τη στοιχειώδη φροντίδα για τους χώρους που έχουν την ευθύνη τους, ΝΑΙ τότε υπάρχει πρόβλημα και ταυτόχρονα κίνδυνος. Οι διοικήσεις των δήμων είναι υποχρεωμένες να έχουν όλα τα απαραίτητα για τη σωστή λειτουργία των υπηρεσιών (αυτό εμείς δεν το καταφέραμε αρκετές φορές), σήμερα όμως αυτά έχουν αλλάξει, η πλειονότητα των δήμων έχει εξυγιανθεί οικονομικά, χρηματοδοτικά εργαλεία υπάρχουν αρκετά, ΕΣΠΑ, Φιλόδημος, προγράμματα Περιφερειών, πράσινο ταμείο, Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων κ.λπ.

Αυτό που δεν υπάρχει και δεν προβλέπεται να λυθεί τα επόμενα χρόνια είναι το προσωπικό και ιδιαίτερα προσωπικό με ειδικές γνώσεις, ενώ ο τρόπος που γίνονται οι προσλήψεις μέσω ΑΣΕΠ στις ανταποδοτικές υπηρεσίες μπορεί να είναι δίκαιος αλλά είναι προβληματικός. Στις τελευταίες προσλήψεις μέσω ΑΣΕΠ, οι εργαζόμενοι που προσλήφθηκαν με προβλήματα υγείας σε κάποιους δήμους φθάνει το 25%, δίκαιο και πάλι αλλά αυτοί οι εργαζόμενοι δεν θα απασχοληθούν στον σκληρό πυρήνα των υπηρεσιών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού.

Τέλος, για να επανέλθουμε στον αναπτυξιακό νόμο η πρόβλεψη είναι παρόμοια με τον προηγούμενο νόμο επί υπουργίας Γ. Ραγκούση. Νόμος 3979/2011 άρθρο 61.

Νόμος 3979/2011-Αρθρο 61

Αρθρο 61. Σύναψη δημόσιων συμβάσεων παροχής υπηρεσιών  καθαριότητας.

1. Για την παροχή συγκεκριμένων υπηρεσιών συλλογής και μεταφοράς στερεών αποβλήτων και ανακυκλώσιμων υλικών, καθαριότητας κοινόχρηστων χώρων και δημοτικών κτιρίων, ακολουθείται η διαδικασία για τη σύναψη δημόσιων συμβάσεων παροχής υπηρεσιών που προβλέπεται στις διατάξεις του Π.Δ. 60/2007 (Α’64) σε συνδυασμό με τις διατάξεις των άρθρων 209 και 273 του ΚΔΚ (Ν.3463/2006).

Με αιτιολογημένη απόφαση του δημοτικού συμβουλίου, η οποία λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών, ΤΕΚΜΗΡΙΩΝΕΤΑΙ η αδυναμία εκτέλεσης συγκεκριμένων υπηρεσιών με ίδια μέσα του δήμου και καθορίζονται, ιδίως το αντικείμενο των παρεχομένων υπηρεσιών, η διάρκεια και η περιοχή, εντός της οποίας παρέχονται.

Η σημερινή δε κατάσταση στους δήμους, με τα προβλήματα που δημιούργησε η απλή αναλογική, αποδυναμώνει τη δυνατότητα της εξεύρεσης αυτής της «απόλυτης πλειοψηφίας των μελών του δημοτικού συμβουλίου» αφού η εκάστοτε αντιπολίτευση για να είναι αρεστή στους εργαζόμενους των δήμων θα καταψηφίσει κάθε τέτοια ενέργεια-προσπάθεια.

Πιστεύω απόλυτα ότι για άλλη μία φορά οι κινητοποιήσεις των εργαζομένων στους δήμους είναι χωρίς ουσία, ταλαιπωρούν τους δημότες και τους κατοίκους και δυσκολεύουν στην αποκατάσταση της απαραίτητης χημείας που πρέπει να υπάρχει ανάμεσα στους εργαζομένους του κάθε δήμου και στους κατοίκους και δημότες που στην πραγματικότητα είναι οι «πραγματικοί» εργοδότες τους.

* Ο κ. Aνδρέας Βαρελάς είναι πρώην αντιδήμαρχος Καθαριότητας του Δήμου Αθηναίων.

Πηγή: kathimerini.gr