Στην Βουλή το νομοσχέδιο για το άσυλο

182

Κατατέθηκε στην Βουλή το νομοσχέδιο του υπουργείου Προστασίας του Πολίτη “Περί Διεθνούς Προστασίας και άλλες διατάξεις”.

Με το νομοσχέδιο ρυθμίζονται οι διαδικασίες απονομής ασύλου στην κατεύθυνση της επιτάχυνσης απονομής, με στόχο την αποτελεσματικότερη διαχείριση των μεταναστευτικών ροών ιδιαίτερα στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου.