Στην Βουλή το νομοσχέδιο για το άσυλο

78

Κατατέθηκε στην Βουλή το νομοσχέδιο του υπουργείου Προστασίας του Πολίτη “Περί Διεθνούς Προστασίας και άλλες διατάξεις”.

Με το νομοσχέδιο ρυθμίζονται οι διαδικασίες απονομής ασύλου στην κατεύθυνση της επιτάχυνσης απονομής, με στόχο την αποτελεσματικότερη διαχείριση των μεταναστευτικών ροών ιδιαίτερα στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου.