Με αξία ακινήτου κάτω των 50.000 ευρώ 3 στους 10 οφειλέτες στεγαστικών δανείων

242

Της Νένας Μαλλιάρα

Εις βάθος ανάλυση του προφίλ των δανειοληπτών με μη εξυπηρετούμενα δάνεια, προκειμένου να διακριβώσουν την αποτελεσματικότητα που θα μπορεί να έχει ο νόμος για την προστασία της πρώτης κατοικίας, πραγματοποιούν τράπεζες και εταιρείες διαχείρισης.

Ο νόμος 4605/2019 βρίσκεται στο επίκεντρο κυβέρνησης, τραπεζών, εταιριών διαχείρισης, αλλά και Θεσμών, καθώς η χρήση του, στο διάστημα που απομένει μέχρι τη λήξη του έτους, θα αποτελέσει το “δείγμα” για τις ρυθμίσεις και τη συνολικότερη στρατηγική αντιμετώπισης των κόκκινων στεγαστικών δανείων από 1/1/2020.

Τα ευρήματα τραπεζών και εταιρειών διαχείρισης για την εικόνα των δανειοληπτών με μη εξυπηρετούμενα στεγαστικά δάνεια, οι οποίοι θα μπορούσαν να ενταχθούν στο νόμο για την προστασία της πρώτης κατοικίας είναι ιδιαίτερα διαφωτιστικά. Όπως παρουσίασε στη διάρκεια του συνεδρίου της DDC για τα NPLs που πραγματοποιήθηκε την προηγούμενη εβδομάδα στην Αθήνα, ο πρόεδρος της εταιρείας διαχείρισης απαιτήσεων MELFIN, Άγγελος Αγγελίδης:

– Οι 6 στους 10 οφειλέτες στεγαστικών δανείων έχουν ακίνητο με αξία κάτω των 150.000 ευρώ.

– Οι μισοί από αυτούς, δηλαδή 3 στους 6 οφειλέτες κόκκινων στεγαστικών δανείων, έχουν αξία ακινήτου κάτω των 50.000 ευρώ.

–  Το ετήσιο εισόδημα των οφειλετών στεγαστικών δανείων, όταν είχαν πάρει το δάνειό τους, ανερχόταν σε 25.000 – 26.000 ευρώ και σήμερα έχει υποχωρήσει σε 10.000 – 12.000 ευρώ.

– Το 35,8% των οφειλετών ήταν άνεργοι την προηγούμενη χρονιά και το 38,3% εργάζονταν. 

–  Ποσοστό 17% των οφειλετών είναι συνταξιούχοι.

–  Το 61% των οφειλετών είναι ηλικίας από 40 μέχρι 59 ετών.

– Το 71% των οφειλετών στεγαστικών δανείων, δεν έχουν άλλο ακίνητο στην ιδιοκτησία τους πέραν αυτού που αποτελεί την εμπράγματη εξασφάλιση του δανείου που δεν εξυπηρετείται.

–  Το ποσοστό όσων έχουν και δεύτερο ακίνητο ανέρχεται σε 15%. 

Η ηλεκτρονική πλατφόρμα μέσω της οποίας υποβάλλονται οι αιτήσεις και ρυθμίζονται, με “κούρεμα” και με κρατική επιδότηση, τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια που έχουν ως εξασφάλιση την πρώτη κατοικία, έχει συμπληρώσει 16 εβδομάδες λειτουργίας. 

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους, αθροιστικά από 1/7/2019 μέχρι 20/10/2019:

– Έχουν εισέλθει στην πλατφόρμα και συναίνεσαν στην άρση φορολογικού και τραπεζικού απορρήτου 41.217 χρήστες.

– Έχουν ξεκινήσει τη διαδικασία ετοιμασίας της αίτησης 27.810 χρήστες.

– Έχουν υποβληθεί 167 αιτήσεις και διαβιβαστεί στις τράπεζες.

– Έχουν δοθεί 21 προτάσεις ρύθμισης από τις τράπεζες.

– Έχουν γίνει αποδεκτές από τους δανειολήπτες 8 προτάσεις ρύθμισης και εκκρεμεί η αποδοχή των υπολοίπων.

Προκειμένου να ενισχύσει την αποτελεσματικότητα του νόμου 4605/2019, η κυβέρνηση θα προχωρήσει σε βελτιώσεις. Έτσι, μετά την κατάργηση προσκόμισης του πιστοποιητικού βαρών από τον οφειλέτη, εξετάζεται η κατάργηση προσκόμισης του πιστοποιητικού ΑΑΓΗΣ (περίπου 5.000 πολίτες που βρίσκονται στο προκαταρκτικό στάδιο υποβολής των αιτήσεων στην πλατφόρμα έχουν κολλήσει στην αναζήτηση του ΑΑΓΗΣ), το οποίο αφορά στον υπολογισμό της αξίας των αγροτεμαχίων. Το ίδιο εξετάζεται και για το Φύλλο Υπολογισμού Κινητών Αξιών (π.χ. για το αυτοκίνητο των οφειλετών), ως αναγκαία προϋπόθεση για να υπολογιστεί η συνολική αξία της περιουσίας όσων αιτούνται ρύθμιση. 
 

Πηγή: capital.gr