ΤΑΙΠΕΔ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη μαρίνα Ιτέας

231

Σε πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την παραχώρηση της μαρίνας Ιτέας προχώρησε το Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου Α.Ε.

Το ΤΑΙΠΕΔ προσκαλεί τα ενδιαφερόμενα μέρη να υποβάλουν Εκδηλώσεις Ενδιαφέροντος για να συμμετάσχουν στη διαγωνιστική διαδικασία για την παραχώρηση υπηρεσιών λειτουργίας λιμένων (υπηρεσίες ελλιμενισμού και άλλες υπηρεσίες) και του δικαιώματος χρήσης, λειτουργίας, διαχείρισης και εκμετάλλευσης των κινητών και/ή ακινήτων περιουσιακών στοιχείων εντός της χερσαίας και/ή της θαλάσσιας ζώνης της μαρίνας Ιτέας, για περίοδο κατ’ ελάχιστο 35 ετών.

Η διαγωνιστική διαδικασία θα διεξαχθεί σε δύο φάσεις: στη φάση προεπιλογής και στη φάση υποβολής δεσμευτικών προσφορών.

Σύμφωνα με την πρόσκληση ενδιαφέροντος, το Ταμείο θα αναθέσει την Παραχώρηση επί τη βάσει των προσόδων της Παραχώρησης που θα προσφερθούν και τις οποίες θα καταβάλλει ο παραχωρησιούχος, όπως τα σχετικά κριτήρια θα εξειδικευτούν από το Ταμείο στην πρόσκληση υποβολής προσφορών που θα εκδοθεί κατά την Β’ Φάση.

Η Μαρίνα Ιτέας βρίσκεται στον όρμο Ιτέας στο μυχό του Κρισσαίου κόλπου, μεταξύ των άκρων Ιτέας προς τα ΝΑ της πόλης και Τρίπορι προς τα ΝΔ της πρώτης. Ο κόλπος Ιτέας ή Κρισσαίος κόλπος σχηματίζεται περί τη μέση των Βόρειων ακτών του Κορινθιακού μεταξύ των άκρων Μακρύ Νικόλας προς Α και Ανδρομάχη προς Δ με άνοιγμα 7,5 ν.μ. περίπου. Προς το εσωτερικό του στενεύει συνεχώς και καταλήγει στον όρμο Ιτέας με το ομώνυμο λιμάνι. Ο προβλήτας της Μαρίνας Ιτέας είναι κατασκευασμένος εγκάρσια στο θαλάσσιο μέτωπο της πόλης.

Η Μαρίνα Ιτέας καταλαμβάνει θαλάσσια έκταση της τάξεως των 26.000 τ.μ. και έχει δυνατότητες ελλιμενισμού εκατόν σαράντα έξι (146) σκαφών μικρού και μεσαίου μεγέθους. Η εγκατάσταση είναι ολοκληρωμένη ως προς τα λιμενικά έργα, αλλά δεν έχουν ολοκληρωθεί όλες οι χερσαίες υποδομές. Η δυναμικότητα της λιμενικής εγκατάστασης ανέρχεται σε εκατόν σαράντα έξι (146) περίπου σκάφη, η έκταση της χερσαίας ζώνης είναι περίπου 24.700 τ.μ. και η θαλάσσια ζώνη 26,000 τ.μ. Η λιμενολεκάνη είναι επαρκώς προστατευμένη και είναι δυνατός ο ελλιμενισμός ορισμένων megayacht. Η εγκατάσταση δεν είναι επεκτάσιμη. Προβλέπονται επίσης εξήντα (60) θέσεις σκαφών στη στεριά.

Πηγή: capital.gr