Τι ζητούν οι τραπεζίτες για να ξεκινήσει ο “Ηρακλής”

305

Της Νένας Μαλλιάρα

Σε “γενικό συναγερμό” για την αποτελεσματική εφαρμογή του σχεδίου “Ηρακλής” βρίσκονται υπουργείο Οικονομικών, Τράπεζα της Ελλάδος και τράπεζες.

Μετά την έγκριση του σχεδίου από την Κομισιόν, το προσεχές δεκαπενθήμερο θα είναι ιδιαίτερα κρίσιμο, αλλά και πυκνό από πλευράς επαφών και διεργασιών, τόσο μεταξύ των εμπλεκομένων εντός Ελλάδος όσο και με τις ευρωπαϊκές Αρχές. Ζητούμενο είναι ο εφαρμοστικός νόμος που θα κατατεθεί προς ψήφιση στη Βουλή στα τέλη του μήνα να ικανοποιεί τόσο τους χρήστες (τράπεζες) όσο και τις εποπτικές Αρχές, λαμβάνοντας έγκριση στην πράξη και από τις δύο πλευρές.

Στη λειτουργικότητα του “Ηρακλή” προσβλέπουν και οι ξένοι επενδυτές, οι οποίοι εκδηλώνουν τεράστιο ενδιαφέρον για το επικείμενο ελληνικό APS και αναμένουν τη συνέχεια της στρατηγικής της ελληνικής κυβέρνησης και των τραπεζών για τη μείωση των NPLs.

Για όλες τις πλευρές και από την οπτική της καθεμίας, ο “Ηρακλής” και το πώς θα θεσμοθετηθεί η λειτουργία του για να είναι ευέλικτος και αποτελεσματικός είναι η Νο 1 προτεραιότητα. Και αυτό γιατί εκ του αποτελέσματος θα κριθεί το κατά πόσον το εγχώριο τραπεζικό σύστημα θα μπει σε τροχιά δυναμικής ανάκαμψης, προς όφελος της οικονομίας, αλλά και με στόχο οι ελληνικές τράπεζες να εξυγιανθούν πλήρως και να καταστούν επενδύσιμες.

Τα δύο “κλειδιά”

Το σχέδιο “Ηρακλής” βρίσκεται ήδη στο μικροσκόπιο των εποπτικών Αρχών και των τραπεζών και επιχειρείται να αναλυθούν όλες οι παράμετροι και οι επιπτώσεις τους στην κερδοφορία και την κεφαλαιακή κατάσταση του τραπεζικού κλάδου.

Ο SSM, διά του επικεφαλής του, Αντρέα Ένρια, έχει δώσει ασμένως ψήφο εμπιστοσύνης στον “Ηρακλή”, καθώς επιθυμεί οι ελληνικές τράπεζες να ξεφορτωθούν το συντομότερο δυνατόν όσο περισσότερα “κόκκινα” δάνεια μπορούν. Ωστόσο, για να γίνει αποδεκτό το σχήμα από τις τράπεζες που διατηρούν το δικαίωμα της εθελοντικής συμμετοχής, θα πρέπει αυτές να λάβουν από τον SSM χαμηλή στάθμιση του κινδύνου των τιτλοποιήσεων NPLs που θα διακρατήσουν οι ίδιες, στο πλαίσιο της λειτουργίας του προβλεπόμενου SPV.

Το σχεδόν μηδενικό Risk Weighted Assets που θα πρέπει να λάβουν οι τράπεζες για τα συγκεκριμένα στοιχεία ενεργητικού είναι βασική προϋπόθεση για την επιτυχία του “Ηρακλή”. Και, στο πλαίσιο αυτό, σύμφωνα με τις πληροφορίες του “Κ”, ο SSM μελετά όλες τις παραμέτρους του “Ηρακλή” προκειμένου, εάν είναι εφικτό, να δώσει στις τράπεζες μηδενικό RWA. Πράγμα που σημαίνει ότι οι τιτλοποιήσεις που θα διακρατήσουν θα έχουν τη βαρύτητα κεφαλαίου και δεν θα εγείρουν υποχρέωση προσδιορισμού ελάχιστου ποσού κεφαλαίου για την κάλυψη του κινδύνου αφερεγγυότητας.

Τόσο ο SSM όσο και η ΤτΕ και οι τράπεζες, οι οποίες σύμφωνα με τις πληροφορίες του “Κ” έχουν αναθέσει σε investment bankers τη μελέτη του σχεδίου “Ηρακλής”, θέλουν να διακριβώσουν ποιες θα είναι οι χρηματορροές των τραπεζών (ελάφρυνση ή επιβάρυνση) από τη συμμετοχή τους στο σχήμα, πώς θα επηρεαστεί η κερδοφορία τους (τι θα γίνει εάν και αφού ο mezzanine τίτλος πουληθεί με ζημία στους επενδυτές) και πώς διασφαλίζεται ότι δεν θα ενεργοποιηθεί ο αναβαλλόμενος φόρος.

Δεν είναι τυχαίο ότι το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης εξετάζει ήδη το θέμα του αναβαλλόμενου φόρου, όπως δήλωσε πρόσφατα ο υφυπουργός Οικονομικών και αρμόδιος για το χρηματοπιστωτικό σύστημα, Γιώργος Ζαββός, αφού, από ευλογία για τις τράπεζες το 2015, τώρα ο αναβαλλόμενος φόρος είναι ο μεγάλος βραχνάς.

Υπενθυμίζεται ότι το 2014 η κυβέρνηση Σαμαρά αναγνώρισε τις ζημίες των τραπεζών από τις αναδιαρθρώσεις ως φορολογική πίστωση, αντιγράφοντας κάτι που είχε εφαρμοστεί και σε άλλες χώρες της Ε.Ε., και δη του ευρωπαϊκού Νότου. Με τον τρόπο αυτό δόθηκε η δυνατότητα στις τράπεζες να συμψηφίσουν με φόρους από μελλοντική κερδοφορία τις μεγάλες ζημίες που υπέστησαν από το PSI και τις μαζικές διαγραφές μη εξυπηρετούμενων δανείων παρελθόντων ετών. Προϋπόθεση, ωστόσο, είναι οι τράπεζες να εμφανίζουν κέρδη σε επίπεδο μητρικής, ώστε να αποσβένουν τον αναβαλλόμενο φόρο, αφού, σε περίπτωση ζημίας, θα πρέπει το Δημόσιο να καλύψει μέσω αύξησης κεφαλαίου την κεφαλαιακή “τρύπα”, με άμεση δημοσιονομική επιβάρυνση στο έλλειμμα και το χρέος.

Οι προβλέψεις

Η ύπαρξη των αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων (DTC), οι οποίες αποτελούν το 65% των κεφαλαίων των ελληνικών τραπεζών, είναι το στοιχείο που θέτουν στο επίκεντρο εποπτικές Αρχές και επενδυτές και αποτελεί τον βασικό παράγοντα σκεπτικισμού των τραπεζών έναντι του “Ηρακλή”. Οι τελευταίες θα συμμετείχαν άνευ δεύτερης σκέψης στον “Ηρακλή” αν είχαν διασφαλίσει ότι δεν θα κινδύνευαν με ζημίες από τις μαζικές τιτλοποιήσεις και μεταβιβάσεις των NPLs στο SPV. Ωστόσο, για να έχουν κέρδος, θα πρέπει οι τιμές αγοράς στις οποίες θα πουληθούν οι τιτλοποιήσεις στους επενδυτές να είναι υψηλότερες από τη λογιστική αξία στην οποία έχουν καταγράψει στα βιβλία τους τα δάνεια που θα μεταβιβάσουν στον “Ηρακλή”.

Επιπλέον, οι τράπεζες καλούνται να μεταβιβάσουν προς τιτλοποίηση στο SPV τα καλύτερα ποιοτικά δάνεια από το στοκ των μη εξυπηρετούμενων. Το προαπαιτούμενο αυτό το έχει θέσει σαφώς η κυβέρνηση, δεδομένου ότι θέλει η χώρα να βγει στις αγορές με “εκλεκτό προϊόν” που θα προσελκύσει τους επενδυτές, χτίζοντας και αξιοπιστία για επόμενες επενδύσεις.

Για τις τράπεζες, η δίκαιη αυτή απαίτηση δυσκολεύει τα πράγματα. Και αυτό για δύο λόγους. Αφενός, διότι θα ήθελαν να κρατήσουν και να διαχειριστούν οι ίδιες όπως κρίνουν πιο συμφέρον τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια με τα καλύτερα ποιοτικά χαρακτηριστικά και τις μεγαλύτερες δυνατότητες ανακτήσεων. Αφετέρου, διότι θα κληθούν να ενισχύουν με προβλέψεις τα χαρτοφυλάκια που θα μεταβιβάσουν στον “Ηρακλή”, δεσμεύοντας περισσότερα κεφάλαια εις βάρος της κερδοφορίας τους.

Οι τράπεζες έχουν αποδεχθεί ότι θα χρειαστεί να “κάψουν” κεφάλαια για να μειώσουν τα “κόκκινα” δάνεια. Όμως αναζητούν τη χρυσή αναλογία μεταξύ της κάθε μονάδας κεφαλαίων που θα χάσουν και της ποσότητας των “κόκκινων” δανείων που θα βγάλουν από τους ισολογισμούς τους. Και το σημείο της υστέρησης στην κάλυψη των δανείων από προβλέψεις διαφοροποιεί τον βαθμό δυσκολίας εφαρμογής του ελληνικού APS σε σχέση με το ιταλικό προηγούμενο.

Στην Ιταλία το σχήμα των CAGS εφαρμόστηκε με τις ιταλικές τράπεζες να έχουν μέσο δείκτη κάλυψης των δανείων τους από προβλέψεις στο 65%, ενώ στην Ελλάδα ο δείκτης κάλυψης κινείται στο 45%-50%.

Λόγω της υστέρησης σε επίπεδο κάλυψης από προβλέψεις και λόγω του όγκου των καταγγελμένων δανείων που κινούνται στα 40 δισ. ευρώ, οι τράπεζες επιθυμούσαν να έχουν στη διάθεσή τους και την πρόταση της ΤτΕ, η οποία, όμως, ουδέποτε παρουσιάστηκε στην DGComp. H εν λόγω πρόταση, που συνδύαζε και το θέμα του αναβαλλόμενου φόρου, θα προϋπέθετε μελέτη της αντιμετώπισης του DTC από τον SSM, ενδεχομένως με αλλαγή στην κατηγοριοποίησή του ως κινδύνου για την κεφαλαιακή επάρκεια των τραπεζών.

Την προηγούμενη εβδομάδα ο διοικητής της ΤτΕ, Γ. Στουρνάρας, επανέφερε την ανάγκη να κινηθεί, μετά τον “Ηρακλή”, και η πρόταση της ΤτΕ που βρίσκεται στο συρτάρι. “Ειδικότερα, και παράλληλα με την αντιμετώπιση του προβλήματος των μη εξυπηρετούμενων δανείων, θα πρέπει να αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά και το ζήτημα της αναβαλλόμενης φορολογίας (DTC) με τρόπους συμβατούς με τους κανόνες περί κρατικής βοήθειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης”, δήλωσε ο διοικητής της ΤτΕ.

Σημειώνεται ότι ΤτΕ και κυβέρνηση βρίσκονται σε στενή συνεργασία για τη διαμόρφωση του εφαρμοστικού νόμου του “Ηρακλή”, ενώ ο υφυπουργός Οικονομικών, Γ. Ζαββός, έχει δηλώσει ότι η κυβέρνηση θα συζητήσει και όποια άλλη λύση για τη μείωση των NPLs έρθει στο τραπέζι, αρκεί:

α) Να μην έχει εποπτικές επιπτώσεις, δηλαδή κόστος στα κεφάλαια των τραπεζών.

β) Να μην έχει δημοσιονομικές επιπτώσεις, δηλαδή να είναι ξεκάθαρο ποιος πληρώνει και αυτός να μην είναι το Δημόσιο και ο Έλληνας φορολογούμενος.

γ) Να μην προσκρούει στους κανόνες περί κρατικών ενισχύσεων της Ε.Ε., κινητοποιώντας το bail-in.

δ) Να συνίσταται στη δημιουργία ενός προϊόντος που θα αγόραζαν οι επενδυτές διότι θα είχε τα απαιτούμενα ποιοτικά χαρακτηριστικά.

Ο συνέντευξη του στο Bloomberg ο υπουργός Οικονομικών, Χρήστος Σταϊκούρας επιβεβαίωσε ότι το υπουργείο Οικονομικών θέλει περισσότερες λύσεις για τα “κόκκινα” δάνεια. Στο πλαίσιο αυτό επιζητά να “αποστραγγίσει” τον τραπεζικό τομέα από τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια, βοηθώντας τις τράπεζες να απαλλαγούν αυτά και δουλεύει ήδη σε νέα λύση που θα συνδυάζεται με το σχέδιο “Ηρακλής”, που έλαβε πρόσφατα την έγκριση της Κομισιόν. “Είμαστε ανοιχτοί και ήδη ψάχνουμε άλλες ρεαλιστικές, καινοτόμες και αποτελεσματικές συστημικές λύσεις, επιπρόσθετα του “Ηρακλή” για τη μείωση των NPLs”, είπε ο κ. Σταϊκούρας.

Σύμφωνα με πληροφορίες του “Κ”, η πίεση για για ταχύτερη μείωση των “κόκκινων” δανείων αυξάνει, με το ΤΧΣ να ζητά από τις τράπεζες μείωση των NPLs κάτω από το 10% το 2021.

Οι διεθνείς επενδυτές

Οι διεθνείς επενδυτές εμφανίζονται παραπάνω από θετικοί στη λειτουργία του “Ηρακλή”, όπως μεταφέρουν τα μηνύματα από τις επαφές που ξεκίνησαν την Τετάρτη και ολοκληρώνουν σήμερα στην Ουάσινγκτον ο υπουργός Οικονομικών, Χρ. Σταϊκούρας, και ο υφυπουργός, αρμόδιος για τον χρηματοπιστωτικό τομέα, Γ. Ζαββός.

Το “δίδυμο” του υπουργείου Οικονομικών συναντήθηκε με επενδυτικούς κολοσσούς όπως η BlackRock, που διαχειρίζεται κεφάλαια 7 τρισ. δολαρίων, η Deutsche Bank, η HSBC, η J.P. Morgan, η BNP Paribas, η Morgan Stanley, με διεθνείς οίκους αξιολόγησης όπως η Moody’s και η DBRS, με chief economists της Παγκόσμιας Τράπεζας και με κορυφαίους Ευρωπαίους αξιωματούχους. Από όλα τα ραντεβού δόθηκε το στίγμα του τεράστιου ενδιαφέροντος της διεθνούς επενδυτικής κοινότητας για το ελληνικό APS, στο οποίο θα μεταβιβαστούν “κόκκινα” δάνεια των τραπεζών, ύψους 30 δισ. ευρώ. “Ο Ηρακλής είναι game changer και καταλύτης για τους διεθνείς επενδυτές”, αναφέρθηκε χαρακτηριστικά, ενώ, σύμφωνα με τις πληροφορίες του “Κ”, οι ερωτήσεις των ξένων επενδυτών αφορούσαν τα εξής:

Α) Πώς θα λειτουργήσει το ελληνικό APS και με ποιους στόχους.

Β) Ποιο θα είναι το επόμενο βήμα του “Ηρακλή” (η δεύτερη φάση του σχεδίου μείωσης των NPLs που έχει προαναγγείλει η κυβέρνηση).

Γ) Τι θα γίνει με τον αναβαλλόμενο φόρο στα κεφάλαια των ελληνικών τραπεζών.

Δ) Πώς θα λειτουργήσουν οι εγγυήσεις του ελληνικού Δημοσίου.

Ε) Τι θα γίνει με την επιλογή/λειτουργία των εταιρειών διαχείρισης για τα δάνεια που θα μεταβιβαστούν στον “Ηρακλή”.

Η ανταπόκριση των διεθνών επενδυτών στο σχήμα “Ηρακλής” σηματοδοτεί ότι έπειτα από 10 χρόνια κρίσης και απομόνωσης η Ελλάδα ξαναμπαίνει στον διεθνή επενδυτικό χάρτη. Ο “Ηρακλής” θα λειτουργήσει, δε, ως καταλύτης και για την επενδυτική αναβάθμιση της χώρας προσεχώς.

Πρώτο βήμα από Eurobank

Γύρω από τις εξελίξεις για τον νόμο που θα κατατεθεί μέχρι το τέλος του μήνα για να εφαρμόσει τον “Ηρακλή” μέχρι τα τέλη Νοεμβρίου, “τρέχουν” παράλληλα οι κινήσεις των τραπεζών, με στόχο την επιτάχυνση των τιτλοποιήσεων NPLs.

Την αυλαία των εξελίξεων, σύμφωνα με τις πληροφορίες του “Κ”, θα ανοίξει την εβδομάδα που έρχεται η Eurobank, ανακοινώνοντας, εκτός απροόπτου, την ολοκλήρωση της συμφωνίας με την PIMCO για την πώληση του χαρτοφυλακίου Cairo και της θυγατρικής εταιρείας διαχείρισης απαιτήσεων, FPS.

H συμφωνία της Eurobank με την PIMCO περιλαμβάνει τις εξής πτυχές:

– Σύναψη συμφωνίας της Eurobank με την Celidoria (fund υπό την “ομπρέλα” της PIMCO), για την πώληση του 95% των ομολογιών ενδιάμεσης (mezzanine notes) και χαμηλής (junior notes) σειράς κατάταξης της τιτλοποίησης του χαρτοφυλακίου Pillar. Πρόκειται για χαρτοφυλάκιο στεγαστικών μη εξυπηρετούμενων δανείων, συνολικής λογιστικής αξίας περίπου 2 δισ. ευρώ (Project Pillar). Η Eurobank θα διατηρήσει στην κυριότητά της το 100% των ομολογιών υψηλής σειράς κατάταξης (senior notes), καθώς και το 5% των ομολογιών ενδιάμεσης και χαμηλής σειράς κατάταξης.

Η αποτίμηση του χαρτοφυλακίου που προκύπτει με βάση την ονομαστική αξία των ομολογιών υψηλής σειράς κατάταξης και την τιμή πώλησης των ομολογιών ενδιάμεσης σειράς κατάταξης αντιστοιχεί περίπου στο 58% της συνολικής λογιστικής αξίας του χαρτοφυλακίου.

– Σύναψη συμφωνίας της Eurobank με την BRAVO για τα projects Cairo και Europe. Το Project Cairo αναφέρεται στην πώληση του 20% των ομολογιών ενδιάμεσης (mezzanine notes) και χαμηλής (junior notes) σειράς κατάταξης μιας τιτλοποίησης ενός μικτού χαρτοφυλακίου απαιτήσεων συνολικής λογιστικής αξίας περίπου 7,4 δισ. ευρώ.

Το Project Europe αναφέρεται στην πώληση της πλειοψηφίας των μετοχών της εταιρείας Financial Planning Services (FPS), η οποία είναι αδειοδοτημένη εταιρεία διαχείρισης δανείων και πιστώσεων και ελέγχεται κατά 100% από τη Eurobank.

Πηγή: capital.gr