Εθελοντικός Καθαρισμός στην Παραλία Αλυκών Κίτρους

303

Εθελοντικός Καθαρισμός στην Παραλία Αλυκών Κίτρους

Κυριακή 20 Οκτωβρίου 2019 & ώρες 10:00-15:00

Σημείο Συνάντησης: Ελληνικές Αλυκές ΑΕ