“Σφήνα” ΣτΕ σε 160.000 εκκρεμείς συντάξεις

255

Του Δ. Κατσαγάνη

Μία νέα εκκρεμότητα προστίθεται στην υπόθεση των εκκρεμών συντάξεων. Ενώ μέχρι πρότινος, ήταν μόνο εκκρεμής ο χρόνος καταβολής τους, μετά τη δημοσίευση της περίληψης των αποφάσεων του Συμβουλίου της Επικρατείας (ΣτΕ), ενδεχομένως, πλέον, να καταστεί εκκρεμής και ο τρόπος υπολογισμός τους, ανοίγοντας “παράθυρο” για περαιτέρω επέκταση του χρόνου αναμονής τους.

Και αυτό γιατί το ΣτΕ έκρινε αντισυνταγματικές διατάξεις που διέπουν τον υπολογισμό τόσο των κύριων, όσο και των επικουρικών συντάξεων βάσει του νόμου Κατρούγκαλου.

Οι  κοντά στις 75.000 εκκαθαρισμένες αιτήσεις για κύριες συντάξεις (σ.σ. κόστος εξόφλησης 300 εκατ. ευρώ) και οι άλλες, περίπου 85.000 εκκαθαρισμένες αιτήσεις για επικουρικές συντάξεις (σ.σ. κόστος εξόφλησης 80 εκατ. ευρώ) έχουν “τρέξει” σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. Κατρούγκαλου. Δηλαδή οι συνολικά 160.000 εκκρεμείς κύριες και επικουρικές συντάξεις έχουν υπολογισθεί βάσει του ν. Κατρούγκαλου.

Οι αποφάσεις του ΣτΕ δεν έχουν αναδρομική ισχύ. Αυτό σημαίνει πως, καταρχάς, αφορούν μόνο τις συντάξεις τις οποίες θα αιτηθούν ασφαλισμένοι μετά την ημερομηνία δημοσίευσης των τελικών (σ.σ. όχι των περιλήψεων) αποφάσεων του και όχι εκείνες τις οποίες αιτήθηκαν συνταξιούχοι πριν από αυτή την ημερομηνία. Με άλλα λόγια, εκείνες που πρέπει να υπολογισθούν με βάση τις διατάξεις που θα ετοιμάσει η κυβέρνηση, είναι εκείνες που θα αιτηθούν ασφαλισμένοι μετά τη δημοσίευση των τελικών αποφάσεων του ΣτΕ. 

Ωστόσο, κύκλοι των ταμείων με τους οποίους ήλθε σε επαφή το Capital.gr, δεν αποκλείουν η κυβέρνηση να αποφασίσει να αλλάξει τον τρόπο υπολογισμού (σ.σ. με νομοσχέδιο που θα ψηφίσει μέχρι τέλος του τρέχοντος έτους) όχι μόνο των μελλοντικών συντάξεων, αλλά και των “νέων” συντάξεων, δηλαδή εκείνων που έχουν υπολογισθεί με βάση  το ν. Κατρούγκαλου, είτε έχουν αποδοθεί στους δικαιούχους τους, είτε όχι –όπως συμβαίνει στους 160.000 εν αναμονή συνταξιούχους. Παράλληλα, δεν αποκλείεται ακόμα και ο επανυπολογισμός των “παλιών” συντάξεων, δηλαδή εκείνων που είχαν υπολογισθεί με διατάξεις προ του ν. Κατρούγκαλου.

Στην περίπτωση, των “παλιών” και των “νέων” ήδη καταβαλλομένων συντάξεων, εφόσον η κυβέρνηση αποφασίσει τον επανυπολογισμό τους με βάση τις διατάξεις που αναμένεται να ψηφίσει τον ερχόμενο Δεκέμβριο, μία μερίδα δικαιούχων τους θα πρέπει να περιμένει μία ορισμένη αύξηση, είτε πραγματική, στην περίπτωση των επικουρικών συντάξεων και, πιθανότατα, λογιστική στην περίπτωση των κύριων συντάξεων.

Δηλαδή, αμφότερες οι δυο κατηγορίες συνταξιούχων θα αναμένουν αύξηση στις ήδη καταβαλλόμενες αποδοχές τους.

Αντίθετα, οι 160.000 εν αναμονή συνταξιούχοι, δηλαδή ασφαλισμένοι που είχαν “βγει” στη σύνταξη, δεν την έχουν πάρει στα χέρια τους, ενώ έως τώρα ανάμεναν να λάβουν τις ήδη υπολογισμένες (βάσει του ν. Κατρούγκαλου) οριστικές (στην περίπτωση των κύριων) συντάξεις, ενδεχομένως από εδώ και στο εξής να αναμένουν να επανυπολογισθούν, με βάση τις νέες διατάξεις που ετοιμάζει το Υπ. Εργασίας οι συντάξεις τους και, έπειτα, πάλι να αναμένουν έως ότου τους καταβληθούν οι επανυπολογισμένες αποδοχές τους. 

Αυτό σημαίνει πως, είναι πολύ πιθανόν, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, να επεκταθεί ο χρόνος αναμονής τους. Και αυτό την ώρα που οι θεσμοί, λίγο  πριν την δημοσίευση των περιλήψεων των αποφάσεων του ΣτΕ, είχαν ζητήσει από το Υπ. Εργασίας ένα συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα εξόφλησης των εκκρεμών κύριων συντάξεων, σε συνθήκες που μετεκλογικά είχε σημειωθεί μία ορισμένη κάμψη στην απόδοση νέων συντάξεων. Έτσι, αρμόδια στελέχη των ταμείων αναφέρουν στο Capital.gr πως (σε περίπτωση που η κυβέρνηση αποφασίσει να θεσπίσει τον επανυπολογισμό και των “νέων” και εκκρεμών “νέων” συντάξεων) δύο είναι τα σενάρια τα οποία εξετάζει η κυβέρνηση.

Σύμφωνα με το πρώτο, η κυβέρνηση δεν θα καταβάλλει καμία εκκρεμή σύνταξη, θα προχωρήσει στον επανυπολογισμό τους και, έπειτα, θα τις αποδώσει.

Το δεύτερο σενάριο προβλέπει καταβολή των εκκρεμών συντάξεων όπως έχουν υπολογισθεί (με βάση τις διατάξεις του ν. Κατρούγκαλου) προκειμένου να μην παραταθεί η αναμονή των συνταξιούχων, μαζί και οι οικονομικές δυσκολίες τους λόγω της έλλειψης της σύνταξης. Έπειτα, όμως, θα προχωρήσει στο  “λογιστικό” επανυπολογισμό τους με βάση τις διατάξεις του νόμου που ετοιμάζει η κυβέρνηση) και αναδρομική καταβολή της “θετικής” διαφοράς τους.
 

Πηγή: capital.gr