Γολγοθάς η αναγνώριση πτυχίων

187

Χωρίς την πράξη αναγνώρισης του πτυχίου τους, οι ενδιαφερόμενοι δεν έχουν δυνατότητα συμμετοχής στις διαδικασίες πρόσληψης στον δημόσιο τομέα και παρακωλύεται το δικαίωμα άσκησης επαγγέλματος όταν απαιτείται σχετική άδεια.

ΔΟΑΤΑΠ και ΣΑΕΠ: αρκτικόλεξα φορέων του υπουργείου Παιδείας, που «στοιχειώνουν» όσους πτυχιούχους του εξωτερικού επιθυμούν να πάρουν ακαδημαϊκή ή επαγγελματική αναγνώριση του πτυχίου τους. Αυτό προκύπτει από την ειδική έκθεση του Συνηγόρου του Πολίτη που δημοσιοποιήθηκε χθες και αφορά την ακαδημαϊκή αναγνώριση τίτλων σπουδών από ξένα ΑΕΙ και των επαγγελματικών δικαιωμάτων/ισοδυναμίας των κατόχων τους.

Ειδικότερα, για τον Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (ΔΟΑΤΑΠ), όπου οι πτυχιούχοι καταθέτουν αίτηση για ακαδημαϊκή αναγνώριση του πτυχίου, η έκθεση αναφέρει, μεταξύ άλλων, τα εξής:

• Το χρονικό διάστημα που συνήθως μεσολαβεί από την υποβολή της αίτησης έως και την παραλαβή της πράξης αναγνώρισης, προσεγγίζει κατά μέσον όρο τους οκτώ μήνες. Βεβαίως, υπάρχουν διαμαρτυρίες ακόμη και για πάνω από δωδεκάμηνες αναμονές.

• Ο ΔΟΑΤΑΠ δεν επιδεικνύει την απαιτούμενη επιμέλεια στο πεδίο της επικοινωνίας με τους αιτούντες αναφορικά με την πορεία της υπόθεσής τους, την έγκαιρη ειδοποίησή τους αναφορικά με έγγραφα που λείπουν από τον φάκελο της αίτησής τους και τη χορήγηση εγγράφων που περιέχονται στον φάκελό τους εντός των σχετικών προθεσμιών του κώδικα διοικητικής διαδικασίας. Το πρόβλημα επιτείνεται, λόγω της μη έγκαιρης επικαιροποίησης των στοιχείων της υπηρεσίας του ΔΟΑΤΑΠ για on-line ενημέρωση σχετικά με την πορεία εξέτασης των αιτήσεων.

• Τα προβλήματα του ΔΟΑΤΑΠ αφορούν και ειδικές κατηγορίες αλλοδαπών τίτλων σπουδών, όπως οι τίτλοι που έχουν απονεμηθεί με τη διαδικασία των σπουδών εξ αποστάσεως, εκείνοι έπειτα από σπουδές διάρκειας μικρότερης της τριετίας, και πτυχία νομικής κυπριακών πανεπιστημιακών ιδρυμάτων στο ελληνικό δίκαιο ή με κατεύθυνση ελληνικού δικαίου.

Ως προς το Συμβούλιο Αναγνώρισης Επαγγελματικών Προσόντων (ΣΑΕΠ), η έκθεση του Συνηγόρου του Πολίτη επισημαίνει μεταξύ άλλων:

• Μεγάλη είναι η καθυστέρηση στην αξιολόγηση των αιτήσεων. Ενδεικτικά, τα στελέχη της ανεξάρτητης αρχής ενημερώθηκαν ότι τον Ιούνιο του 2019 θα καταβαλλόταν προσπάθεια ώστε να εξετάζονταν εκκρεμείς αιτήσεις που είχαν υποβληθεί τον Μάρτιο και τον Απρίλιο του 2017.

• Οι μεγάλες καθυστερήσεις αποδίδονται στις επανειλημμένες ανασυγκροτήσεις του Συμβουλίου (από το 2013 έως το 2018, το ΣΑΕΠ είχε συγκροτηθεί σε σώμα πέντε φορές με αντίστοιχες υπουργικές αποφάσεις), τον περιορισμένο αριθμό συνεδριάσεων (το πρώτο πεντάμηνο του 2018 είχαν πραγματοποιηθεί μόνο τρεις) και την απουσία από τις συνεδριάσεις των εκπροσώπων των επαγγελματικών φορέων. Μάλιστα, η έκθεση λέει ότι δεν είναι απαραίτητη η παρουσία των εκπροσώπων επαγγελματικών φορέων εάν υπάρχει απαρτία. Οι απουσίες αποδίδονται και στην απροθυμία των επαγγελματικών φορέων να αναγνωριστούν τα πτυχία του εξωτερικού, υπό τον φόβο της αύξησης του ανταγωνισμού στην αγορά εργασίας για τα ήδη μέλη τους και για τους μελλοντικούς πτυχιούχους από ελληνικά ΑΕΙ.

Οι καθυστερήσεις σε ΔΟΑΤΑΠ και ΣΑΕΠ συνεπάγονται ιδιαίτερα δυσμενείς επιπτώσεις για τους ενδιαφερόμενους, αφού δυσχεραίνεται η πρόσβασή τους στην αγορά εργασίας. Ενδεικτικά, χωρίς την πράξη αναγνώρισης του πτυχίου τους, αφενός δεν έχουν δυνατότητα συμμετοχής στις διαδικασίες πρόσληψης στον δημόσιο τομέα, αφετέρου παρακωλύεται το δικαίωμα άσκησης επαγγέλματος όταν απαιτείται σχετική άδεια.

Πάντως, χθες η υπουργός Παιδείας Νίκη Κεραμέως κατέθεσε στη Βουλή ρύθμιση με την οποία επισπεύδονται οι διαδικασίες χορήγησης επαγγελματικής ισοδυναμίας από το ΣΑΕΠ, όπως είχε προαναγγείλει. 

Πηγή: kathimerini.gr