Θετική στις προτάσεις του υπουργείου Παιδείας η ΠΟΣΔΕΠ

201

Θετική στις προτάσεις του υπουργείου Παιδείας δηλώνει η ηγεσία της ομοσπονδίας των πανεπιστημιακών ΠΟΣΔΕΠ. Σε ανακοίνωσή της η διοικούσα επιτροπή της ομοσπονδίας αναφέρει ότι «η ΠΟΣΔΕΠ προσέρχεται στο διάλογο, εφόσον διεξάγεται με όρους που δεν τον καθιστούν προσχηματικό, και θα συμβάλει με θέσεις και επεξεργασία των προτάσεων του υπουργείου όταν αυτές εξειδικευτούν».

Η ΠΟΣΔΕΠ θεωρεί ότι η πρωτοβουλία του υπουργείου θα έχει θετικό αποτέλεσμα, εάν οδηγήσει, μέσα από οργανωμένο διάλογο και αποτίμηση της υφιστάμενης κατάστασης, σε ένα νόμο πλαίσιο με ευρεία αποδοχή, ώστε να έχει διάρκεια, και εάν αυτή εντάσσεται σε ένα συνολικό σχέδιο αντιμετώπισης των θεμάτων της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, που να περιλαμβάνει:

– Συνολικό στρατηγικό σχεδιασμό για την ανώτατη εκπαίδευση μέσω της αποτίμησης της κατάστασης που έχει δημιουργηθεί, με ενίσχυση της τεχνολογικής – επαγγελματικής εκπαίδευσης,

– Επανεξέταση του ακαδημαϊκού χάρτη,

– Εξορθολογισμό του αριθμού των εισακτέων και των μετεγγραφών,

– Αύξηση της δημόσιας χρηματοδότησης των πανεπιστημίων,

– αντιστροφή της συρρίκνωσης του προσωπικού τους, με εφαρμογή του κανόνα «1 προς 1» και επιπλέον νέες θέσεις,

– Νέο μισθολόγιο με αξιοπρεπείς μισθούς και συντάξεις και εφαρμογή των σχετικών αποφάσεων του ΣτΕ.

– Ταχύτατη ολοκλήρωση και προώθηση των Οργανισμών και των Εσωτερικών Κανονισμών των Ιδρυμάτων»«

Μάλιστα, στην πλειοψηφία της η διοικούσα επιρτροπή αποδέχεται, σύμφωνα και με τις αποφάσεις του Συνεδρίου, ότι χρειάζεται ένα νέο πλαίσιο για τη λειτουργία της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, γενικό, απλό, με κωδικοποίηση της νομοθεσίας (λαμβάνοντας υπόψη όλη τη νομολογία για τα ΑΕΙ και χωρίς τις αποσπασματικές αναφορές σε προηγούμενους νόμους), που να παρέχει ευελιξία στα ιδρύματα (καθώς δεν έχουν της ίδιας κλίμακας προβλήματα) και να ενισχύει την αυτοδιοίκηση στα ακαδημαϊκά, ερευνητικά και διοικητικά θέματα (μεταφέροντας αρμοδιότητες από το Υπ. Παιδείας).

Μάλιστα, για την πρόταση του υπουργείου Παιδείας για εισαγωγή του θεσμού των Συμβουλίων Ιδρύματος (είχαν θεσμοθετηθεί και με το νόμο 4009/2011 αλλά καταργήθηκαν), η ΠΟΣΔΕΠ είναι θετική ζητώντας να έχουν « διακριτές αρμοδιότητες από τα όργανα της διοίκησης «Ο θεσμός μπορεί να συμβάλει στην αυτοδιοίκηση και την θεσμική εξισορρόπηση, έχοντας ρόλο στην χάραξη της στρατηγικής και στην παρακολούθηση της πορείας του Ιδρύματος, στην ενίσχυση της εξωστρέφειας και της διασύνδεσης με την κοινωνία. Το Συμβούλιο Ιδρύματος να αποτελείται από μέλη ΔΕΠ του Ιδρύματος (Καθηγητές ή Αναπληρωτές Καθηγητές) που θα εκλέγονται από τα μέλη ΔΕΠ και εξωτερικά μέλη που θα εκλέγονται από τα εκλεγμένα εσωτερικά μέλη» λέει.

Πηγή: kathimerini.gr