ΔΕΥΑΚ: Παράταση ρύθμισης ληξιπρόθεσμων οφειλών

246

Βάσει  της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 145 Α’)  άρθρο 6  παρατείνεται μέχρι 31.12.2019 η προθεσμία για την ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων οφειλών των καταναλωτών.