Στόχευση στις αδύναμες ομάδες της αγοράς εργασίας από την Περιφερειακή Ενότητα Πιερίας

395

Στόχευση στις αδύναμες ομάδες της αγοράς εργασίας, ολοκληρωμένη εργασιακή αναδιάρθρωση και θετικό αποτύπωμα στις τοπικές κοινωνίες, είναι η προτεραιότητα των ενεργειών της Περιφερειακής Ενότητας Πιερίας

Σοφία Μαυρίδου, Αντιπεριφερειάρχης Πιερίας: «Ζητούμε να παραταθεί η διάρκεια του Προγράμματος Κοινωφελούς Εργασίας σε Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης και άλλους δημόσιους φορείς, μέχρι να προχωρήσει η νομοθεσία για την ουσιαστική αναμόρφωση του, με βιώσιμο σχεδιασμό για την επανένταξη των ανέργων που ανήκουν στις πιο αδύναμες ομάδες, με συνοδευτικές υπηρεσίες ενίσχυσης των δεξιοτήτων τους, ώστε να κατευθυνθούν με αξιώσεις σε σταθερές θέσεις εργασίας της κάθε τοπικής οικονομίας»

Η Αντιπεριφερειάρχης Πιερίας, Σοφία Μαυρίδου, σε σχετική επιστολή της από τον Απρίλιο τρέχοντος έτους, επισήμανε την αναγκαιότητα για τη συνέχιση με απόφαση παράτασης του οκτάμηνου προγράμματος Κοινωφελούς Εργασίας στις Περιφέρειες αλλά και σε άλλες δομές του Δημόσιου τομέα.

Ενόψει της λήξης της τετράμηνης παράτασης που δόθηκε, με νέα επιστολή της, η Αντιπεριφερειάρχης επανέρχεται στο θέμα όπου αιτείται τη ΝΕΑ παράταση της διάρκειας υλοποίησης του Προγράμματος Κοινωφελούς Εργασίας σε Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης και άλλους δημόσιους φορείς, μέχρι να προχωρήσει η νομοθεσία για την ουσιαστική και βιώσιμη αναμόρφωση και επαναπροκήρυξή του. Τονίζει ότι τα άτομα που έχουν απασχοληθεί στην Περιφερειακή Ενότητα Πιερίας μέσω του συγκεκριμένου προγράμματος, έχουν προσαρμοστεί στις συνθήκες εργασίες του Δημόσιου Τομέα και έχουν ενσωματωθεί επαρκώς, χωρίς όμως να καλύπτουν τις πάγιες και διαρκείς ανάγκες του φορέα σε ανθρώπινο δυναμικό. Ωστόσο έχουν καταγραφεί μετρήσιμα αποτελέσματα όσον αφορά τη βελτίωση της καθημερινότητας των κατοίκων, με την γρηγορότερη εξυπηρέτηση μεγαλύτερου πλήθους πολιτών αλλά και των παρεχομένων υπηρεσιών.