Αγώνας δρόμου ποδηλασίας ανάβασης με την επωνυμία «1st Mt. Olympus hill climb» με εκκίνηση τον Πλαταμώνα

598

Τέλεση Ποδηλατικού Αγώνα ανάβασης μαζικής εκκίνησης, την Κυριακή (06-10-2019), με την επωνυμία (1st Mt. Olympus hill climb). Η Διεύθυνση Αστυνομίας Λάρισας αποβλέποντας στην εύρυθμη κυκλοφορία των οχημάτων και την πρόληψη τροχαί­ων ατυχημάτων κατά τον χρόνο τέλεσης του αγώνα δρόμου ποδηλασίας ανάβασης με την επωνυμία «1st Mt. Olympus hill climb» που θα διεξαχθεί την Κυριακή (06-10-2019) και ώρα 11:00’με σημείο εκκίνησης τον Πλαταμώνα Πιερίας, αποφάσισε τα εξής:

Εγκρίνουμε την τέλεση των διασυλλογικών αγώνων ποδηλασίας δρόμου, με την επωνυμία (1st Mt. Olympus hill climb)», στις κατηγορίες ΟΠΕΝ Ανδρών και ΟΠΕΝ Γυναικών, την Κυριακή (06-10-2019), ως κατωτέρω:

Κυριακή (06-10-2019) και ώρα 11:00’έως πέρατος και στην παρακάτω διαδρο­μή

Διαδρομή: Εκκίνηση: Πλαταμώνας Πιερίας, Αφετηρία -Τερματισμός: Λιμάνι Πλα­ταμώνα (προεκκίνηση) -Έξοδο για Παλιό Παντελεήμωνα – Τερματισμός στη θέση Πατωμένη του Δ.Δ. Καλλιπεύκης

Η κυκλοφορία των οχημάτων θα διεξάγεται, σύμφωνα με όλες τις προσωρινές πληροφοριακές και ρυθμιστικές πινακίδες που θα τοποθετηθούν από τους διορ­γανωτές.

Οι διοργανωτές, υποχρεούνται καθ’ όλη τη διάρκεια τέλεσης εν λόγω αγώνα να τοποθετούν και να συντηρούν την οδική σήμανση, τις απαιτούμενες πινακίδες σήμανσης, αντανακλαστικά προειδοποιητικές και πληροφοριακές πινακίδες σύμ­φωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία και γενικά να λαμβάνουν κάθε απαιτούμενο μέτρο, ώστε να εξασφαλίζεται με αποκλειστική μέριμνα και ευθύνη τους η ομαλή και ασφαλής διεξαγωγή της κυκλοφορίας των οχημάτων στην περιοχή τέλεσης εν λόγω αγώνων.

Οι παραβάτες της παρούσας, θα διώκονται και τιμωρούνται σύμφωνα με τις δι­ατάξεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.

Το Αστυνομικό Τμήμα Τεμπών, στο οποίο κοινοποιείται η παρούσα, παρα- καλείται για την επίδοσή της, ανακοίνωση στον ενδιαφερόμενο σύλλογο των υπο- χρεώσεών του που απορρέουν από τον Κ.Ο.Κ. και τις λοιπές κατά περίπτωση συ­ναφείς διατάξεις καθώς και στη λήψη μέτρων αρμοδιότητάς του.