Ώ, Κατερίνη μου, να ζούσες εποχές … λούστρων ή … λουστράκων

313

Τον θυμάσαι τον ΛΟΥΣΤΡΑΚΟ στην Πλατεία Ελευθερίας;;;
Και, δεν ήταν ένας.
Ήταν πολλοί.
Και, ναι.

ΝΑ ΗΜΟΥΝ Ο …ΛΟΥΣΤΡΑΚΟΣ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΣΑΝ ΤΟΤΕ…
Τότε που υπήρχε η καλή εποχή.
Της αγνότητας.
Της καλοσύνης.
Της …ΟΜΟΡΦΙΑΣ!
Είσαι ο λουστράκος μου, του είπε η κυρία.
Κι έφυγε, να συνεχίσει τον δρόμο της!
Ώ Κατερίνη, να ξαναζούσες εποχές Λουστράκου…

ΠΥΡΡΙΧΙΟΣ
www.pirixios.gr
ker@ilidis