Τακτική συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Δίου Ολύμπου

665

Καλείστε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, στο Δημοτικό κατάστημα που εδρεύει Δημοτική Κοινότητα Λιτοχώρου, στις 25.09.2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:00 μ.μ,, βάσει των διατάξεων του άρθρου 67 με τίτλο «Σύγκληση του δημοτικού Συμβουλίου» του ν. 3852/2010, για τη συζήτηση των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

 

1. Συγκρότηση Επιτροπής Συμβιβαστικής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών του Δήμου Δίου Ολύμπου

Εισήγηση: Τσιφοδήμου Ελένη – Γενική Γραμματέας

2. Ορισμός μελών του Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας

Εισήγηση: Τσιφοδήμου Ελένη – Γενική Γραμματέας

3. Ορισμός υπαλλήλων που δύνανται να κινούν του τηρούμενους στις Τράπεζες λογαριασμούς του Δήμου

Εισήγηση: Τσιφοδήμου Ελένη – Γενική Γραμματέας

4. Παραλαβή μελέτης με τίτλο «Στρατηγική μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων Γ.Π.Σ. Λιτοχώρου»

Εισήγηση: Δ/ντής Τεχνικών Υπηρεσιών Πολεοδομίας και Περιβάλλοντος, Βασιλούδας Βασίλειος

5. Παράταση του χρόνου της σύμβασης για την μελέτη «Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο (ΓΠΣ) Δ.Ε. Λιτοχώρου Δήμου Δίου Ολύμπου, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 20 του Ν.716/77

Εισήγηση: Δ/ντής Τεχνικών Υπηρεσιών Πολεοδομίας και Περιβάλλοντος, Βασιλούδας Βασίλειος

6. Ορισμός του Δελή Νικολάου ως εκπροσώπου των ιδιοκτητών της ιδιοκτησίας 010806 στο Ο.Τ.Γ184, για να καταβάλει τις οφειλές από αποζημιώσεις προς τρίτους που προκύπτουν με βάση την 1/2002 Πράξη Εφαρμογής της επέκτασης Λεπτοκαρυάς.

Εισήγηση: Δ/ντής Τεχνικών Υπηρεσιών Πολεοδομίας και Περιβάλλοντος, Βασιλούδας Βασίλειος

7. Παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου «Αντλιοστάσια παραλιακής ζώνης Λεπτοκαρυάς»

Εισήγηση: Δ/ντής Τεχνικών Υπηρεσιών Πολεοδομίας και Περιβάλλοντος, Βασιλούδας Βασίλειος

8. Έγκριση του 5ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου «Κατασκευή ιδιωτικών συνδέσεων αποχέτευσης ακαθάρτων Δ.Κ. Καρίτσας του Δήμου Δίου Ολύμπου»

Εισήγηση: Δ/ντής Τεχνικών Υπηρεσιών Πολεοδομίας και Περιβάλλοντος, Βασιλούδας Βασίλειος

9. Παράταση προθεσμίας του έργου «Έργο κρασπεδώσεων – πεζοδρομήσεων – ασφαλτοστρώσεων στην Δ.Ε. Λιτοχώρου και Δ.Ε. Αν. Ολύμπου»

Εισήγηση: Δ/ντής Τεχνικών Υπηρεσιών Πολεοδομίας και Περιβάλλοντος, Βασιλούδας Βασίλειος

10. Παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου «Κατασκευή ιδιωτικών συνδέσεων αποχέτευσης ακαθάρτων στην Δ.Κ. Βροντούς και στην Δ.Κ. Καρίτσας του Δήμου Δίου – Ολύμπου»

Εισήγηση: Δ/ντής Τεχνικών Υπηρεσιών Πολεοδομίας και Περιβάλλοντος, Βασιλούδας Βασίλειος

11. Έγκριση πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου: Κατασκευή Κεντρικών Προσαγωγών Ν.Πόρων – Πλαταμώνα – Ν.Παντελεήμονα – Σκοτίνας – Παραλιακών Οικισμών και Αντλιοστάσιο Πλαταμώνα»

Εισήγηση: Δ/ντής Τεχνικών Υπηρεσιών Πολεοδομίας και Περιβάλλοντος, Βασιλούδας Βασίλειος

12. Καθορισμός ανώτατου χρηματικού ορίου κλήσεων για δικαιούχους κινητής τηλεφωνίας – έγκριση μεταβίβασης των τηλεφωνικών συνδέσεων κινητής τηλεφωνίας του Δημάρχου, των Αντιδημάρχων και της Γενικής Γραμματέως στον Δήμο Δίου Ολύμπου

Εισήγηση: Γενική Γραμματέας, Τσιφοδήμου Ελένη

13. Τροποποίηση της αριθ.86/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής

Εισήγηση: Αντιδήμαρχος Τ.Υ., Κουριάτης Κων/νος

14. Υποβολή ή μη του αιτήματος χορήγησης δανείου από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων και έγκριση προσφοράς

Εισήγηση: Δήμαρχος, Γερολιόλιος Ευάγγελος

15. Έγκριση Σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης για το έργο: «Βελτίωση Γεωμετρικών χαρακτηριστικών οδού Ορφέως στην περιοχή «Τοπόλιανη» Λιτοχώρου»

Εισήγηση: Δήμαρχος, Γερολιόλιος Ευάγγελος

16. Αποδοχή επιχορήγησης για την καταβολή εκλογικής αποζημίωσης των υπαλλήλων που συμμετείχαν στις εκλογές της 26ης  Μαϊου 2019 και των επαναληπτικών εκλογών της 2ας Ιουνίου 2019 – Αναμόρφωση προϋπολογισμού

Εισήγηση: Τσιφοδήμου Ελένη – Γενική Γραμματέας

17. Αναμόρφωση προϋπολογισμού 2019

Εισήγηση: Αντιδήμαρχος, Καραλής Γεώργιος

18. Έγκριση ή μη κατανομής πιστώσεως από επιχορήγηση του «ΦΙΛΟΔΗΜΟΥ» – Αναμόρφωση προϋπολογισμού 2019

Εισήγηση: : Αντιδήμαρχος Τ.Υ., Κουριάτης Κων/νος

19. Έγκριση εγκατάστασης και λειτουργίας τερματικών αποδοχής καρτών (POS) στα δημοτικά ταμεία για είσπραξη οφειλών με πιστωτική ή χρεωστική κάρτα.

Εισήγηση: Τσιφοδήμου Ελένη – Γενική Γραμματέας

20. Τροποποίηση Συστατικής Πράξης Δ.Ε.Υ.Α.Δ.ΟΛ(ΦΕΚ 2696/τ.Β/30-08-2016)

Εισήγηση: Δήμαρχος, Γερολιόλιος Ευάγγελος

21. Ορισμός μελών για το Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Δ.ΟΛ

Εισήγηση: Δήμαρχος, Γερολιόλιος Ευάγγελος.

22. Ορισμός μελών για το Δ.Σ. της Δ.Ε.Α.Δ.Ο. Α.Ε.

Εισήγηση: Δήμαρχος, Γερολιόλιος Ευάγγελος.

23. Ορισμός μελών για το Δ.Σ. της ΔΗ.Κ.Ε.Δ.Ο.

Εισήγηση: Δήμαρχος, Γερολιόλιος Ευάγγελος

24. Αποδοχή ή μη προμελέτης που αφορά την βελτίωση και εκσυγχρονισμό του υφιστάμενου Αθλητικού Κέντρου Πλαταμώνα χωρίς αντάλλαγμα από τον Δήμο

Εισήγηση: Αντιδήμαρχος, Βασίλειος Βροχαρίδης

25. Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Δίου Ολύμπου στο πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Wifi4EU/Δωρεάν συνδεσιμότητα Wi-Fi για τους Ευρωπαίους – εξουσιοδότηση του Δημάρχου να υπογράψει και να υποβάλλει όλα τα σχετικά έγγραφα για την υποβολή πρότασης χρηματοδότησης»

Εισήγηση: Γενική Γραμματέας, Τσιφοδήμου Ελένη

26. Πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ορισμένου χρόνου συνολικής διάρκειας 2 μηνών, ειδικότητας ΤΕ Βρεφονηπιοκόμων

Εισήγηση: Αντιδήμαρχος, Ζουρζούρα Σοφία