Το ευχαριστώ του Δημάρχου Δίου – Ολύμπου στην Αντιπεριφερειάρχη Πιερίας

363

Ο Δήμος Δίου – Ολύμπου και προσωπικά ο Δήμαρχος Γερολιόλιος Βαγγέλης εκφράζει τις ειλικρινείς ευχαριστίες του στην Αντιπεριφερειάρχη Κα Μαυρίδου Σοφία για την καίρια και ουσιαστική συμβολή της στην ολοκλήρωση πάγιων και χρονιζόντων έργων του Δήμου μας, όπως είναι:  α) Ο καθαρισμός και η διάνοιξη του ρέματος Αγίου Νικολάου στη Σκοτίνα, β) Η έναρξη των εργασιών για την ολοκλήρωση της κατασκευής και ασφαλτόστρωσης του υπολοίπου τμήματος του δρόμου Σκοτίνας – Άνω Σκοτίνας και γ) Η συνεχιζόμενη αποκατάσταση των αγροτικών δρόμων στις Δημοτικές Ενότητες Δίου – Ανατολικού Ολύμπου