Αλλαγές από σήμερα στις ανέπαφες συναλλαγές με κάρτες

265

Της Νένας Μαλλιάρα

Νέες απαιτήσεις ασφαλείας στις συναλλαγές που διενεργούνται με τη χρήση καρτών πληρωμών (χρεωστικών, πιστωτικών και προπληρωμένων), ισχύουν από σήμερα στη χώρα μας και πανευρωπαϊκά.

Την 14η Σεπτεμβρίου τίθεται σε ισχύ ο νέος Κανονισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο οποίος εξειδικεύει συγκεκριμένες διατάξεις της ευρωπαϊκής Οδηγίας 2015/2366 “για τις υπηρεσίες πληρωμών” (PSD 2). Ο νέος Κανονισμός φέρνει αλλαγές στις ανέπαφες συναλλαγές με κάρτα, αλλά και στις συναλλαγές σε περιβάλλον ηλεκτρονικού εμπορίου, επιβάλλοντας αυξημένες απαιτήσεις ασφαλείας. Για τις αλλαγές αυτές, οι πελάτες – καταναλωτές των τραπεζών έχουν λάβει ή θα λάβουν το αμέσως προσεχές διάστημα λεπτομερή ενημέρωση και περαιτέρω πληροφορίες από τις τράπεζες με τις οποίες συνεργάζονται.

Ειδικότερα, από σήμερα, στις ανέπαφες συναλλαγές με κάρτα σε τερματικά αποδοχής συναλλαγών των εμπόρων (POS), θα απαιτείται από τον κάτοχο της κάρτας η χρήση του κωδικού (PIN) για την ολοκλήρωση ανέπαφων συναλλαγών όταν αυτές υπερβαίνουν ένα συγκεκριμένο ποσό ή αριθμό.

Μέχρι σήμερα, ανέπαφη συναλλαγή, χωρίς την εισαγωγή PIN, μπορούσε να πραγματοποιηθεί εάν το ποσό της συναλλαγής ήταν κάτω των 25 ευρώ. Πλέον, από σήμερα, θα ισχύει όριο στις ανέπαφες συναλλαγές, χωρίς τη χρήση ΡΙΝ, σωρευτικά μέχρι το ποσό των 150 ευρώ. Όταν εξαντληθεί το όριο αυτό, θα ζητείται η καταχώρηση του ΡΙΝ στο μηχάνημα αποδοχής καρτών (POS), ακόμη και αν πρόκειται για συναλλαγή κάτω των 25 ευρώ. Κάθε φορά που ο συναλλασσόμενος θα πραγματοποιεί οποιαδήποτε πληρωμή με χρήση PIN, το όριο των 150 ευρώ θα μηδενίζεται. Στην πράξη δηλαδή, αν έχει πραγματοποιήσει ανέπαφες συναλλαγές, χωρίς χρήση ΡΙΝ, με συνολική αξία 150 ευρώ και στη συνέχεια πραγματοποιήσει αγορά 20 ευρώ, θα του ζητηθεί από το POS να καταχωρήσει το PIN του. Στη συνέχεια, ο συναλλασσόμενος θα μπορεί να συνεχίσει τις ανέπαφες συναλλαγές, ξανά χωρίς τη χρήση PIN, μέχρι να συμπληρωθεί το ποσό των 150 ευρώ.

Οι παραπάνω αλλαγές διασφαλίζουν ότι δεν θα παρέχεται πια η δυνατότητα πραγματοποίησης απεριόριστων διαδοχικών ανέπαφων συναλλαγών χωρίς την χρήση του κωδικού PIN.

Το όριο των 150 ευρώ στις ανέπαφες συναλλαγές, χωρίς PIN, ισχύει για  διαδοχικές ανέπαφες συναλλαγές με κάρτα μόνο σε χώρες εντός Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου και αποσκοπεί στο να κάνει τις ανέπαφες συναλλαγές απλούστερες και ασφαλέστερες. Είναι ένα όριο που έχει καθοριστεί, βάσει της νέας Ευρωπαϊκής Οδηγίας (PSD2) για τις Υπηρεσίες Πληρωμών και δεν υπάρχει κάποια εξαίρεση.

Σημειώνεται ότι το όριο των 150 ευρώ ισχύει ξεχωριστά για την κάθε κάρτα που διατηρεί ο συναλλασσόμενος και όχι αθροιστικά.

Σε ό,τι αφορά τις αλλαγές που θα ισχύσουν από σήμερα στις πληρωμές ηλεκτρονικού εμπορίου, ο εκδότης της κάρτας (τράπεζα, ίδρυμα ηλεκτρονικού χρήματος κ.λπ.) θα είναι υποχρεωμένος να προβεί σε ισχυρή ταυτοποίηση του κατόχου της κάρτας, αλλά και της συναλλαγής του. Για να επιτευχθεί η ισχυρή ταυτοποίηση θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν συνδυαστικά παράγοντες ασφαλείας, όπως π.χ. δακτυλικό αποτύπωμα, κωδικοί e-banking, PIN κάρτας, Password, μοναδικός κωδικός μιας χρήσης με μήνυμα SMS, push notification στο κινητό τηλέφωνο του κατόχου της κάρτας κ.λπ. Για να πραγματοποιήσει την ισχυρή ταυτοποίηση, ο αποδέκτης (π.χ. τράπεζα, ίδρυμα ηλεκτρονικού χρήματος κ.λπ.) της συναλλαγής με κάρτα  θα πρέπει να συνεργαστεί έγκαιρα με τις επιχειρήσεις – πελάτες του για την άμεση προσαρμογή των συστημάτων του στο νέο περιβάλλον ισχυρής ταυτοποίησης.

Σημειώνεται ότι στις περιοδικές πληρωμές κατόπιν εξουσιοδότησης του πελάτη, σε ηλεκτρονικές πλατφόρμες εμπόρων, και η επιχείρηση που αποδέχεται τη συναλλαγή θα πρέπει να διασφαλίζει την ισχυρή ταυτοποίηση του κατόχου της κάρτας και της συναλλαγής του.

Πηγή: capital.gr