Νέο πρόγραμμα εθελουσίας εξόδου ανακοινώνει η Alpha Bank

331

Πρόγραμμα νέας εθελουσίας εξόδου που στοχεύει στην οικειοθελή αποχώρηση 300 εργαζομένων, ανακοίνωσε η Alpha Bank. Η περίοδος αποδοχής του προγράμματος θα διαρκέσει μέχρι τις 20 Σεπτεμβρίου.

Το πρόγραμμα έχει ανώτατο όριο αποζημίωσης τις 150.000 ευρώ, ενώ παρέχει επιπλέον κίνητρο αποχώρησης 30% της αποζημίωσης στους εργαζόμενους των κεντρικών υπηρεσιών της Τράπεζας. Οι όροι του προγράμματος προβλέπουν επίσης τη χορήγηση επιπλέον ποσού 10.000 ευρώ για τους εργαζόμενους με ένα ή δύο παιδιά και 20.000 ευρώ για τους εργαζόμενους με τρία παιδιά. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει επίσης ασφαλιστική και νοσοκομειακή κάλυψη (ομαδικό πρόγραμμα της Τράπεζας) για διάρκεια 4 ετών.

Η Τράπεζα δίνει εναλλακτική επιλογή για τους εργαζόμενους και την αποδοχή προγράμματος Sabbatical, με διάρκεια μέχρι 5 έτη. Επιλέγοντας την εναλλακτική αυτή, οι υπάλληλοι που θα αποχωρήσουν, θα λαμβάνουν μειωμένες αποδοχές χωρίς να εργάζονται, έχοντας παράλληλα και πλήρη ασφάλιση, και η σύμβασή τους με την Τράπεζα θα λυθεί μετά την παρέλευση της πενταετίας.

Το πρόγραμμα εθελουσίας εξόδου που ανακοίνωσε η Τράπεζα εξαιρεί τους εργαζόμενους στη Διεύθυνση Πληροφορικής (Μηχανογράφηση), στο Private Banking και στη Διεύθυνση Καθυστερήσεων και Οργάνωσης.

Σημειώνεται ότι με την τελευταία εθελούσια έξοδο που διενήργησε η AlphaBankτο 2016 και την κυλιόμενη του 2017, έχουν αποχωρήσει από την Τράπεζα 2.400 εργαζόμενοι και σήμερα το προσωπικό της Τράπεζας ανέρχεται σε 8.600 άτομα.

Πηγή:capital.gr