Εν αναμονή του ΣτΕ για το θρήσκευμα

219

Νομικοί, μιλώντας στην «Κ», ανέφεραν ότι η απόφαση της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα επί των δύο σχετικών ζητημάτων είναι δεσμευτική για το υπουργείο. Ωστόσο, οι αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας, οι οποίες αναμένονται σύντομα, υπερτερούν της απόφασης της Αρχής.

Την κρίση του Συμβουλίου της Επικρατείας (ΣτΕ) θα περιμένει το υπουργείο Παιδείας για να λάβει την τελική απόφαση για το ζήτημα αναγραφής του θρησκεύματος και της ιθαγένειας στα απολυτήρια και για τους όρους απαλλαγής των μαθητών από τα Θρησκευτικά. Αυτό ανακοίνωσε χθες το υπουργείο, υποδηλώνοντας ότι η προχθεσινή απόφαση της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα επί των δύο σχετικών ζητημάτων δεν μπορεί να υιοθετηθεί άμεσα, από τη στιγμή που εκκρεμούν σχετικές προσφυγές στο ανώτατο δικαστήριο.

Ειδικότερα, η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα έκρινε αντισυνταγματική, μη νόμιμη και αντίθετη στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΣΔΑ) την αναγραφή του θρησκεύματος και της ιθαγένειας στα πιστοποιητικά σπουδών της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, αλλά και στο πληροφοριακό σύστημα «myschool», καθώς και στη δήλωση των μαθητών ότι δεν είναι χριστιανοί ορθόδοξοι προκειμένου να απαλλαγούν από το μάθημα των Θρησκευτικών. Η Αρχή κάλεσε το υπουργείο Παιδείας να: «α) απόσχει από τις ως άνω σύννομες πράξεις επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων των μαθητών, β) μεριμνήσει για την άμεση τροποποίηση των σχετικών ρυθμίσεων και να λάβει κάθε αναγκαίο μέτρο προκειμένου να μην αναγράφονται πλέον το θρήσκευμα και η ιθαγένεια στα στοιχεία που τηρούνται στο σχολείο και στους τίτλους και στα πιστοποιητικά σπουδών της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, καθώς και στο πληροφοριακό σύστημα «myschool», και γ) εκδώσει κάθε αναγκαία οδηγία προς τις οικείες εκπαιδευτικές αρχές και τους διευθυντές των σχολείων ώστε, εφεξής, για την απαλλαγή από το μάθημα των Θρησκευτικών να μην απαιτείται η δήλωση ότι ο μαθητής δεν είναι χριστιανός ορθόδοξος, αλλά το δικαίωμα αυτό να ασκείται (από τον ίδιο τον μαθητή αν είναι ενήλικος ή από τους γονείς του αν είναι ανήλικος) κατ’ επίκληση αποκλειστικά και μόνον λόγων συνείδησης».

Κατόπιν τούτων, το υπουργείο Παιδείας ανέφερε χθες ότι, εκτός της απόφασης της Αρχής, «αναμένονται και δύο αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας αναφορικά με συναφές ζήτημα αναγραφής του θρησκεύματος στα απολυτήρια. Αυτονοήτως το υπουργείο θα συμμορφώνει την πολιτική του με τις αποφάσεις των ανεξάρτητων αρχών και της Δικαιοσύνης». Βεβαίως, νομικοί, μιλώντας στην «Κ», ανέφεραν ότι η απόφαση της Αρχής είναι δεσμευτική για το υπουργείο. Ωστόσο, οι αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας, οι οποίες αναμένονται σύντομα, υπερτερούν της απόφασης της Αρχής.

Από την πλευρά του, ο πρώην υπουργός Παιδείας Νίκος Φίλης δήλωσε ότι «η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα έβαλε τέλος σε έναν αναχρονισμό, που παραδόξως επιβιώνει πολλά χρόνια μετά την επίλυση του ίδιου θέματος με τις αστυνομικές ταυτότητες, παρότι η χώρα βρίσκεται αντιμέτωπη με την καταδίκη της από τα αρμόδια ευρωπαϊκά όργανα. Η απόφαση της Αρχής είναι ξεκάθαρη. Αναγνωρίζεται με αυτήν η προτεραιότητα του κράτους δικαίου έναντι θρησκόληπτων και σκοταδιστικών αντιλήψεων, που δυστυχώς επανέρχονται απειλητικά με τον μανδύα της “ταυτότητας”, και μάλιστα όχι μόνο στη χώρα μας. Απορρίπτεται και η δήθεν “συμβιβαστική λύση” της προαιρετικής δήλωσης των γονέων για το θρησκευτικό και εθνικό φρόνημα των παιδιών τους, που θα διατηρούσε στην πράξη τις αντισυνταγματικές ρυθμίσεις και θα δημιουργούσε διαιρέσεις και νέες διακρίσεις». Ο κ. Φίλης τόνισε ότι η νέα ηγεσία του υπουργείου Παιδείας υποχρεούται να συμμορφωθεί με την απόφαση.

Πηγή: kathimerini.gr