Πρωτογενές πλεόνασμα: Πώς θα γίνει “αόρατη” μείωση του στόχου για τη διετία 2019 – 2020

219

Του  Γ. Αγγέλη

Είναι σε απόλυτη γνώση της κυβέρνησης και του υπουργού Οικονομικών Χρήστου Σταϊκούρα ότι “είναι αδύνατη η άμεση αναπροσαρμογή του στόχου 3,5% του ΑΕΠ για τα πρωτογενή πλεονάσματα, τουλάχιστον για τη διετία 2019-2020…”.

Παρ’ όλα αυτά, “λύσεις υπάρχουν και είναι ήδη προς συζήτηση…”, όπως διευκρινίζει αρμόδιο στέλεχος της Κομισιόν στο οποίο απευθύνθηκε τo Capital.gr προκειμένου να αποσαφηνιστεί το αν οι Προϋπολογισμοί του 2019 και του 2020 θα πρέπει να σχεδιαστούν με βάση τις αποφάσεις του Ιουνίου 2018 ή αν υπάρχουν περιθώρια αναπροσαρμογής στον στόχο του 3,5%.

Σύμφωνα με τον ίδιο παράγοντα της Κομισιόν –ο οποίος ως υπηρεσιακός θα παραμείνει στο επιτελείο που ασχολείται με την Ελλάδα και το καθεστώς “ενισχυμένης εποπτείας”–, η οικονομική και ιδιαίτερα η πολιτική συγκυρία δεν επιτρέπουν στον ορατό ορίζοντα την αναθεώρηση των στόχων (σ.σ. για τα πρωτογενή πλεονάσματα) του Ιουνίου (2018).

Παρ’ όλα αυτά, υπάρχουν περιθώρια για κάποια ελαστικότητα, που σε κάθε περίπτωση παραμένει συμβατή με τις αποφάσεις του 2018, καθώς “κανείς δεν μπορεί να είναι “τυφλός” στο γεγονός ότι η κατάσταση έχει αλλάξει και στο εξωτερικό και στο εσωτερικό περιβάλλον της οικονομίας στη χώρα…”.

Η αναγνώριση αυτών των αλλαγών αφορά αφενός την αλλαγή στις προϋποθέσεις και στις εκτιμήσεις του κόστους δανεισμού της χώρας μεσο-μακροπρόθεσμα, το οποίο έχει μειωθεί σημαντικά μετά το 2018, και αφετέρου την επιδείνωση του εξωτερικού περιβάλλοντος μέσα στο οποίο η ελληνική οικονομία καλείται να υλοποιήσει το μεγαλύτερο μέρος των συναλλαγών της και προφανώς επηρεάζεται από αυτό. Στο πλαίσιο αυτό, λοιπόν, εξετάζονται κάποιες προσαρμογές, οι οποίες, χωρίς να αλλάζουν τον στόχο του 3,5%, επιτρέπουν τη δημιουργία ενός δημοσιονομικού περιθωρίου το οποίο μπορεί να κυμανθεί από 0,5% έως και 1,1% του ΑΕΠ, ανάλογα με τις προσαρμογές που θα μπορούσαν να γίνουν.

Για παράδειγμα, και μόνο από τη διολίσθηση των επιτοκίων δανεισμού έχει διαμορφωθεί ένα δημοσιονομικό περιθώριο της τάξης του 0,5% – 0,7% του ΑΕΠ.

Επιπλέον, όπως αναφέρουν πληροφορίες από το οικονομικό επιτελείο, είτε μέσα στο 2019 είτε από το 2020, θα μπορούσαν να αλλάξουν “κωδικό” στον Προϋπολογισμό τα έσοδα από τα κέρδη των ομολόγων που επιστρέφονται στο ΥΠΟΙΚ από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και τις κεντρικές τράπεζες (μαζί και την Τράπεζα της Ελλάδας). Πρόκειται για τα έσοδα από τα ANFAs και SMPs (Συμφωνία για τα Καθαρά Χρηματοοικονομικά Περιουσιακά Στοιχεία-ANFA και Πρόγραμμα για τις Αγορές Τίτλων-SMP) τα οποία ανέρχονται σε 1,2 δισ. ευρώ ετησίως και θα μπορούσαν να ενταχθούν στα έσοδα του κωδικού του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, αυξάνοντας, έτσι, τα “περιθώρια” ελαστικότητας του στόχου για το πρωτογενές πλεόνασμα αναλογικά…

Οι σχετικές συζητήσεις βρίσκονται σε εξέλιξη, αλλά δεν πρόκειται, για ευνόητους λόγους, να αποτυπώνονται στο σχέδιο Προϋπολογισμού που θα κατατεθεί τον Σεπτέμβριο και το οποίο θα είναι “αυστηρά συμβατό” με τον στόχο για το 3,5% του ΑΕΠ.  

Πηγή: capital.gr