Plan B για μείωση εισφορών χωρίς να θιγούν οι μελλοντικές συντάξεις

601

Του Δημήτρη Κατσαγάνη

Στα “σκαριά” βρίσκεται σχέδιο οριζόντιας μείωσης των εισφορών υγείας στα πλαίσια της όλης πυρετώδους προετοιμασίας του υπ. Εργασίας για την υλοποίηση της δέσμευσης της κυβέρνησης περί σταδιακής μείωσης του μη μισθολογικού κόστους των επιχειρήσεων κατά 5 μονάδες τα επόμενα έτη, αρχής γενομένης από το 2020.

Συγκεκριμένα, εκείνο το ενδεχόμενο, το οποίο, ειδικά κατά τις διαβουλεύσεις στο υπ. Εργασίας –σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες του “Κ”– αποκτά μεγαλύτερη πιθανότητα να υλοποιηθεί (αντί της αρχικά εξαγγελθείσας μείωσης των εισφορών κύριας σύνταξης) είναι η μείωση των κρατήσεων υπέρ του ΕΟΠΥΥ κατά 1,5 μονάδα.

Και όχι μόνο αυτό, αλλά στο “μικροσκόπιο” των αρμοδίων παραγόντων βρίσκεται σενάριο που προβλέπει (πέραν της μείωσης των εισφορών υγείας) τη μείωση των κρατήσεων υπέρ του ΟΑΕΔ κατά 2 μονάδες και των εισφορών του Επικουρικού κατά 0,5 μονάδα.

Η ελάφρυνση για τις επιχειρήσεις, π.χ., από τη μείωση των παραπάνω εισφορών (ΕΟΠΥΥ, ΟΑΕΔ επικουρικού) από το 21% στο 17%, όπως οι ίδιες πηγές του “Κ” αναφέρουν, θα ήταν εφάμιλλη με εκείνη που θα προκαλούνταν με τη μείωση των εισφορών κύριας σύνταξης από το 20% στο 15%.

Ωστόσο, αν μειώνονταν οι εισφορές υγείας-ανεργίας-επικούρησης και όχι οι εισφορές κύριας σύνταξης, δεν θα προκαλούνταν “τρύπα” (2,5 δισ. ευρώ στην 5ετία ή 500 εκατ. ευρώ κατ’ έτος) στον ήδη οριακά πλεονασματικό ΕΦΚΑ και έτσι ενδεχόμενες αρνητικές συνέπειες στις κύριες συντάξεις, αλλά και στα αποθεματικά των Ταμείων.

Αντίθετα, μια μείωση στις εισφορές πλην εκείνων του ΕΦΚΑ, δεν θα απειλούσε με ελλείμματα τον ΕΟΠΥΥ, τον ΟΑΕΔ, και το Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης και Εφάπαξ Παροχών (ΕΤΕΑΕΠ). Επίσης, η μείωση του μη μισθολογικού κόστους, αναφέρουν οι ίδιες πηγές, θα αποτελούσε κίνητρο αύξησης της απασχόλησης αυξάνοντας έτσι συνολικά τα ασφαλιστικά έσοδα και μειώνοντας τις δαπάνες για επιδόματα ανεργίας.

Το “μείγμα” της εναλλακτικής μείωσης

Αναλυτικότερα, εξετάζεται να πέσουν –για τους μισθωτούς– οι εν λόγω εισφορές από το 7,1% που είναι σήμερα στο 5,6%.

Αυτή η μείωση, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, θα μπορούσε, να μοιρασθεί μεταξύ τόσο των εργοδοτών όσο και των εργαζομένων.

Για παράδειγμα, εξετάζεται:

– Η μείωση των εργοδοτικών εισφορών υπέρ σε ΕΟΠΥΥ (για παροχές σε είδος) κατά σχεδόν 1 μονάδα (από το 4,3% στο 3,3%).

– Η μείωση των εργατικών εισφορών υγείας (για παροχές σε είδος) κατά 0,5 μονάδα (από το 2,15% στο 1,65%).

Η μείωση των εργοδοτικών εισφορών υγείας κατά 1 μονάδα θα οδηγήσει σε αντίστοιχη αύξηση της ρευστότητας των επιχειρήσεων, ενώ η συρρίκνωση των εργατικών εισφορών κατά 0,5 μονάδα θα έχει αποτέλεσμα την αύξηση των καθαρών αμοιβών κατά, επίσης, αντίστοιχο ποσοστό.

“Παράθυρο” και για τους επαγγελματίες

Μάλιστα, το “κύμα” της μείωσης των εισφορών υπέρ του ΕΟΠΥΥ, το οποίο εξετάζουν αρμόδια στελέχη του υπ. Εργασίας, είναι πολύ πιθανόν να συμπαρασύρει και τις αντίστοιχες εισφορές όχι μόνο των ελευθέρων επαγγελματιών, αλλά ακόμα και των συνταξιούχων.

Οι ίδιες πηγές του “Κ” επισημαίνουν πως εξετάζεται η μείωση των εισφορών υγείας και των επαγγελματιών, επίσης, κατά 1,5 μονάδα, δηλαδή από το 6,9% στο 5,4%.Αν συνέβαινε κάτι τέτοιο, τότε θα αυξανόταν κατά αντίστοιχο ποσοστό το διαθέσιμο εισόδημα των αυτοαπασχολουμένων,

Και όχι μόνο αυτό, αλλά δεν θα πρέπει να αποκλείεται –σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες– και η συρρίκνωση των εισφορών υγείας, με τις οποίες επιβαρύνονται οι αποδοχές όλων των συνταξιούχων. Εκείνο που εξετάζεται είναι η μείωση 1,5 μονάδας των εισφορών ΕΟΠΥΥ, ενδεχομένως, στις κύριες συντάξεις. Σε αυτή την περίπτωση, οι εν λόγω εισφορές θα έπεφταν από το 6% που είναι από το 2015 (σ.σ. αυξήθηκαν από το 4% στο 6% το 2015 με νόμο της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ) στο 4,5%, αυξάνοντας κατά αντίστοιχο ποσοστό τις καθαρές αποδοχές των συνταξιούχων.

Οι ίδιες πηγές αναφέρουν στο “Κ” πως τα χρηματοδοτικά κενά τα οποία θα δημιουργούνταν στον προϋπολογισμό του ΕΟΠΥΥ οι παραπάνω προαναφερθείσες ενδεχόμενες μειώσεις στις εισφορές υγείας θα μπορούσαν να καλυφθούν από το κράτος.

Εξάλλου, το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο προβλέπει ότι η ετήσια κρατική χρηματοδότηση προς τον εν λόγω φορέα πρέπει να αντιστοιχεί στο 0,6% του ΑΕΠ. Αν εφαρμοζόταν οι ψηφισμένες διατάξεις, ο ΕΟΠΥΥ έπρεπε να λάβει φέτος 1,1 δισ. ευρώ. Αντ’ αυτού, προβλέπεται χρηματοδότηση από τον κρατικό Προϋπολογισμό μόλις 100 εκατ. ευρώ.

Οι εισφορές υγείας δεν είναι οι μόνες κρατήσεις οι οποίες βρίσκονται στη “δεξαμενή” των ασφαλιστικών κρατήσεων, οι οποίες θα μπορούσαν να μειωθούν, αντί εκείνων της κύριας σύνταξης.

Ασφαλείς πληροφορίες του “Κ” αναφέρουν πως θα μπορούσαν να μειωθούν και οι εισφορές υπέρ του ΟΑΕΔ κατά 2 μονάδες. Συγκεκριμένα, να μπορούσαν να πέσουν από το 6,96% στο 4,96%. Σε αυτή την περίπτωση, θα μειωνόταν, π.χ., κατά 1,32% οι εργοδοτικές εισφορές υπέρ του ΟΑΕΔ (πέφτοντας στο 2,36% έναντι του 3,68%) και κατά 0,65 μονάδες οι εργατικές εισφορές (πέφτοντας στο 2,6% αντί του 3,28%).

Εξάλλου, πέραν των εξεταζόμενων μειώσεων στις εισφορές υγείας και ανεργίας, εξετάζεται η επίσπευση της μείωσης των εισφορών υπέρ της επικουρικής ασφάλισης από το 6,5% στο 6% (0,25% για τους εργοδότες και 0,25% για τους εργαζομένους). Μία τέτοια παρέμβαση θα ωφελούσε και τους αυτοαπασχολούμενους μηχανικούς, γιατρούς και δικηγόρους οι οποίοι πληρώνουν εισφορές επί του εισοδήματός τους υπέρ του επικουρικού.

Πηγή: capital.gr