Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας Π.Ε. Πιερίας: Ανακοίνωση για εξετάσεις Ιουνίου 2023 Βοηθός Φαρμακείου

90

Το Τμήμα Δημόσιας Υγείας της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας Π.Ε. Πιερίας

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ

Οι εξετάσεις για την απόκτηση βεβαίωσης επιτυχίας Βοηθού Φαρμακείου εξεταστικής περιόδου  ΙΟΥΝΙΟΥ  2023 , θα διεξαχθούν στη Θεσσαλονίκη, ως εξής:

ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ/ΩΡΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΙΔΟΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Τετάρτη   21-06-2023

 

Ώρα 9:00 πμ

Προφορικές εξετάσεις στην αίθουσα σεμιναρίων “ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΠΕΤΡΟΒΙΤΣ” του κτιρίου Βιολογίας 2ος όροφος (πρώην Τομέας Φαρμακευτικής Τεχνολογίας)  του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου  Θεσσαλονίκης.
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Πέμπτη   22-06-2023

 

Ώρα 9:00 πμ

Γραπτές εξετάσεις στην αίθουσα Δ12 στο κτίριο της Φυσικομαθηματικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου  Θεσσαλονίκης.

 

* Τα δικαιολογητικά σύμφωνα με το αρ.4 του Π.Δ.72/2006, όπως αντικατέστησε το αρ.6 του Π.Δ.6/2000 είναι: α) Δίπλωμα η πτυχίο ή …..ότι προβλέπεται στο αρθρο 3, β) Υπεύθυνη Δήλωση του φαρμακοποιού, γ) Βεβαίωση της αρμόδιας Δ/νση Υγείας  περί ασκήσεως και δ) φωτοτυπία ταυτότητας   

Η υποβολή δικαιολογητικών για τη συμμετοχή στις εξετάσεις θα γίνεται στη Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας Π.Ε. Πιερίας (Τμήμα Δημόσιας Υγείας) έως και την  Τετάρτη  07  Ιουνίου  2023 .

Πληροφορίες θα δίνονται  από το αρμόδιο Τμήμα Δημόσιας Υγείας, της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας Περιφερειακής Ενότητας Πιερίας στα τηλέφωνα 2351351304,  2351351282 .