Άννα Μάνη – Παπαδημητρίου: εγκρίθηκε το deminimis για τους καπνοπαραγωγούς μας !

139

Συνεχίζεται η προσπάθεια για να καταβληθούν τα χρήματα εντός των επόμενων ημερών !