Άννα Μάνη – Παπδημητρίου: «Τα χωριά μας, η ελληνική περιφέρεια, εκεί όπου χτυπά η καρδιά της πατρίδας μας»

91

Σε Κίτρος, Αλώνια και Παλιόστανη βρέθηκε η κυρία Μάνη όπου έτυχε θερμής υποδοχής. Συζήτησε με τους κατοίκους για  το Κυβερνητικό έργο της τετραετίας που πέρασε και όλα όσα πέτυχε, παρά τις συνεχόμενες εξωγενείς κρίσεις.

Επίσης αναφέρθηκε στην προσπάθεια της για την ενίσχυση της ελληνικής περιφέρειας. «Επίκεντρο και στόχος μας να επιστρέψουν οι νέοι στην περιφέρεια κι ένα σημαντικό “εργαλείο” είναι το πρόγραμμα Νέων Αγροτών, το οποίο διευρύνθηκε κατά πολύ και στόχος μας να διευρυνθεί περισσότερο τα επόμενα χρόνια.

Αυτό πιστεύω ακράδαντα, για αυτό αγωνίστηκα σε όλη την Κοινοβουλευτική μου θητεία. Για αυτό θα συνεχίσω να αγωνίζομαι».