Άννα Μάνη – Παπαδημητρίου: καταβλήθηκε η αποζημίωση (deminimis) στους καστανοπαραγωγούς της Πιερίας

105

Ένα δίκαιο αίτημα των καστανοπαραγωγών της Πιερίας ικανοποιείται με τη σημερινή καταβολή της deminimis αποζημίωσης.

Ευχαριστώ την ηγεσία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για αυτή την θετική έκβαση.

Στεκόμαστε δίπλα στους ανθρώπους της παραγωγής με πράξεις και όχι με λόγια!