Ενημερωτική δράση της Πιερικής Αναπτυξιακής ΑΕ ΟΤΑ για την διαπεριφερειακή συνεργασία με επίκεντρο το θαλάσσιο περιβάλλον και την αλιεία

62

Η Πιερική Αναπτυξιακή ΑΕ ΟΤΑ, ως εταίρος του Σχεδίου Διαπεριφερειακής Συνεργασίας «Θαλάσσιο Περιβάλλον, Παράκτιες Απειλές και Αλιεία», στο πλαίσιο της δράσης «Παρατηρητήριο Θάλασσας», διοργάνωσε την Πέμπτη 4 Μαΐου στην Παραλία Κατερίνης,  ανοικτή ενημερωτική συνάντηση με σκοπό την καταγραφή και αντιμετώπιση θεμάτων θαλάσσιας ρύπανσης και παράκτιων απειλών.

Στην ενδιαφέρουσα αυτή δράση συμμετείχαν μέλη των αλιευτικών συλλόγων της Πιερίας, υπηρεσιακά στελέχη του Τμήματος Αλιείας της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Πιερίας και επαγγελματίες αλιείς του νομού.

Τα στελέχη της Πιερικής Αναπτυξιακής ΑΕ ΟΤΑ κα Χρυσάνθη Κουτσαντά και κα Κατερίνα Κολοκάτση παρουσίασαν τις βασικές παραμέτρους του  συγκεκριμένου σχεδίου διαπεριφερειακής συνεργασίας για το θαλάσσιο περιβάλλον, τη διάβρωση των ακτών και τη θαλάσσια ρύπανση.